New books  Som hand i handske

En studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag

Lars Walter

BAS 2005. ISBN 91-7246-224-8
Bogomtale fra forlaget.

„Som hand i handske“ betyder att handen och handsken passar perfekt. Men detta uttryck döljer allt det arbete som är nödvändigt för att handsken skall passa handen: människors händer måste mätas och standardiseras i storlekar; skinnen måste förberedas, och sedan klippas och sys, osv osv...Detsamma gäller, hävdar Lars Walter efter att ha gjort en närstudie av arbetet på ett bemanningsföretag, när man skall hitta en person som skall passa för ett jobb. Matchning är ingen enkel process; det som skall matchas måste först tillverkas, och sedan sättas ihop och kalibreras tills det passar – först då kan kopplandet ske.

Framväxten av personaluthyrningsföretag i Sverige under 1990-talet har initierat en diskussion om villkoren kring arbete och anställningar. Lars Walter ger ett viktigt bidrag till denna diskussion. Genom att visa hur matchning sker skapar han nya premisser för debatt om konsekvenser av personaluthyrning för företagen, de anställda, kunderna och arbetsmarknaden som helhet.“