New books  Scientific basis for Swedish occupational standards

Johan Montelius

Arbetslivsinstitutet 2005. 123 s. ISBN 91-7045-753-0
Bogomtale fra forlaget.

Sammanställningar baserade på kritisk genomgång och värdering av de vetenskapliga fakta, vilka är relevanta som underlag för fastställande av hygieniskt gränsvärde. Volymen omfattar de underlag som avgivits från Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden under perioden juli 2003 - juni 2004.

Nyckelord: y-Butyrolakton, 4,4´-Diamino-3,3´-diklorofenylmetan, GBL, Hygieniskt gränsvärde, Kobolt, Koboltföreningar, MOCA, Nikotin, Riskvärdering, SMF, Syntetiska oorganiska fibrer, Tenn, Tennföreningar, Toxikologi, Vetenskapligt underlag.

En svensk version av dessa vetenskapliga underlag finns publicerad i Arbete och Hälsa 2004:16.