New books  Om arbetsengagemang och andra motiv för arbetet än ekonomiska

Anders Wikman

Arbetslivsinstitutet 2005. 48 s. ISBN 91-70045-749-2
Bogomtale fra forlaget.

Arbetsmarknaden ses ofta som vilken annan marknad som helst. Det finns köpare och säljare och ett pris för varan, det vill säga för arbetsinsatsen. Människor säljer sin arbetskraft. De som anställer köper den. Lönen är priset för arbetet och få andra motiv finns med i bilden.

Ovanstående är ett mycket endimensionellt betraktelsesätt som utgår från att människors handlande enkelt kan förklaras med en enkel modell. Men lönen kan rimligen inte vara den enda väsentliga drivkraften bakom individers arbetsinsats. Människor kan på olika sätt vara engagerade i sina arbeten, i vad de uträttar genom arbetet och i den sociala gemenskap de tillhör på arbetsplatsen med mera. Sådana aspekter är intressanta att undersöka.

I denna skrift behandlas de motiv som kan ligga bakom en arbetsinsats . Studien ger inget stöd för tanken att människor i allmänhet tappat intresset för sitt arbete, att de mest intresserar sig för vad som händer på fritiden och strävar efter att sluta arbeta så tidigt som möjligt. Arbetsmotivationen är mycket stark, förmodligen också i en internationell jämförelse. I Sverige tycks vi också arbeta längre upp i åldrarna än i flertalet andra europeiska länder.