New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Køn, etnicitet og barrierer for integration

Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv

Karen Margrethe Dahl og Vibeke Jakobsen

SFI 2005 112 s. ISBN 87-7487-774-7
Bogomtale fra forlaget.

Uddannelse, arbejde og foreningsliv spiller en stor rolle for indvandreres integration i det danske samfund. Der er tydeligvis forhold der forhindrer en del etniske minoriteter i at deltage i disse samfundsaktiviteter. Barrierernes indhold og omfang kan variere for mænd og kvinder. Meget tyder på, at mændene møder de største barrierer i uddannelsessystemet, mens kvinderne møder de største barrierer på arbejdsmarkedet og i foreningslivet. Ønsker man at øge etniske minoritetsmænds og -kvinders deltagelse i uddannelsessystemet, på og i foreningslivet, er det vigtigt at have en viden om de forhold, der hæmmer deres deltagelse, herunder de kønsspecifikke.
Denne rapport giver et overblik over danske, norske og svenske forskningsresultater vedrørende særlige barrierer for etniske minoritetsmænd og -kvinders adgang til uddannelse, arbejde og foreningsliv.