New books  Internasjonalisering og fagorganisering

En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid

Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

Arbetslivsinstitutet 2005, 131 s. SALTSA report
Bogomtale fra forlaget.

Temaet for denne rapporten er nordiske fagforbunds internasjonale arbeid, belyst ved en spørreundersøkelse sendt til alle nordiske fagforbund med over 1 000 medlemmer høsten 2002–våren 2003. Rapporten er ledd i et bredt forskningsprogram om ”Globalisering, regionalisering og arbeidslivsorganisering (Gloria): Endringer i de nordiske fagorganisasjonenes nasjonale handlingsvilkår og internasjonale strategier” som Fafo Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning, har organisert i samarbeid med Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Löntagarnas Forskningsinstitut i Helsingfors og FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Universitetet i København.