New books  Att känna sig överflödig

Om anställningsotrygghet ur ett psykologiskt perspektiv

Madeleine Randquist

Arbetslivsinstitutet 2005, 23 s. ISBN 9170457409
Bogomtale fra forlaget.

I hela Europa ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden. Företag och organisationer genomför olika slags strukturförändringar, inklusive personalminskningar, för att bibehålla konkurrenskraften. Många anställda upplever sin anställning som alltmer otrygg.
Anställningsotrygghet är ett psykologiskt fenomen som är oberoende av ålder, kön och yrke. Det är inte heller direkt kopplat till nationsspecifika faktorer som t ex socialförsäkringssystem, arbetslöshetsersättning och arbetsrätt.
Denna skrift bygger på SALTSA-projektet ”European Unions in the Wake of Flexible Production” och dess avslutande bok ”Job Insecurity and Union Membership” som publicerades sommaren 2004. Studien visar att anställningsotrygghet får en rad negativa konsekvenser för både individen och arbetsgivaren – och för facket. Stress, ohälsa och minskat engagemang i arbetet är bara några exempel.