New books  Den tärande tiden

Om tidspress och sjukskrivning

Carina Nilsson

Carlsson Stockholm 2005. 111 s. ISBN 9172036591
Bogomtale fra forlaget.

Det är den ökade stressen och pressen i arbetslivet idag som är den främsta orsaken till att sjukskrivningarna ökat – inte att folk fuskar mera. Ett pressat arbetsliv kräver sina offer, rationaliseringar med uppsägningar och hot om nedläggningar eller utflyttning pressar de anställda. Dessa dimensioner tappas lätt bort i debatten om ”fusket” med socialförsäkringen. Därav denna bok.