New books  Den höga sjukfrånvaron - problem och lösningar

Staffan Marklund, Mats Bjurvald, Christer Hogstedt, Edward Palmer og Töres Theorell

Arbetslivsinstitutet 2005. 348 s. ISBN 9170457379 (SAFIR)
Bogomtale fra forlaget.

Även om den dramatiska ökningen av sjukskrivningarna nu verkar ha brutits finns problemen i socialförsäkringarna kvar visar forskningen som presenteras i denna bok. Ökningen av antalet förtidspensionärer är oroande, särskilt att det blir fler yngre förtidspensionärer. Under perioden 2000–2004 motsvarade antalet med sjukpenning och förtidspension omkring 14 procent av alla i åldrarna 20–64 år. Ökningen av utgifterna för dessa försäkringar har varit ungefär dubbelt så stor som tillväxten i BNP. Sjukskrivningarna visar sig ha allvarliga negativa sociala och ekonomiska konsekvenser för individerna.

Den höga sjukfrånvarons orsaker analyseras med många olika utgångspunkter. Förändringar i arbetslivet spelar in. Det har bland annat blivit svårare att arbeta kvar om man drabbas av nedsatt arbetsförmåga. Personer utsatta för mobbning och konflikter är i högre grad sjukskrivna samtidigt som människors förmåga att hantera sin situation genom att försöka bemästra den (coping) positivt kan bidra till mindre sjukfrånvaro.

Nya analyser visar också att det finns ett tydligt samband mellan sjukskrivning och alkoholkonsumtion. En ökning av alkoholkonsumtionen med en liter per invånare och år ökar sjukfrånvaron med hela 13 procent. Men sjukfrånvaron kan också ses i ett längre perspektiv. Hälsoproblem i 20-årsåldern ökar risken för sjukskrivning och förtidspensionering 30 år senare.

Mycket tyder på att det krävs radikala förändringar i arbetsmarknadens sätt att fungera, i arbetslivet och i socialförsäkringssystemen för att förhållandena ska kunna förbättras.

Innehåll: Ladda ned antologins kapitel

Sjukskrivning och förtidspension de närmaste åren
Edward Palmer

Hälsotillstånd och sjukskrivningsutveckling
Christina Lindholm, Peeter Fredlund och Mona Backhans

Alkohol och sjukskrivning – analyser på individ- och befolkningsnivå
Ulrika Boman, Håkan Leifman, Thor Norström och Anders Romelsjö

Vuxenmobbning och sjukskrivning
Maria Widmark, Gabriel Oxenstierna, Hugo Westerlund och Töres Theorell

Konflikter och sjukskrivning
Gabriel Oxenstierna, Maria Widmark, Hugo Westerlund och Töres Theorell

Coping och sjukskrivning
Töres Theorell, Hugo Westerlund och Gabriel Oxenstierna

Ohälsa i ungdomen – sjukfrånvaro och förtidspension 30 år senare
Daniel Falkstedt och Tomas Hemmingsson

Stabil hälsa i en föränderlig sjukvårdsorganisation
Anna Hertting, Inga-Lill Petterson och Kerstin Nilsson

Sjukflexibilitetsmodellen – utgångspunkter och resultat
Gun Johansson och Ingvar Lundberg

Sociala och ekonomiska konsekvenser av sjukskrivning
Mona Backhans, Peeter Fredlund och Christina Lindholm

Hur fungerar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen?
Maria Eklund, Ulrik Lidwall och Staffan Marklund

Vilande förtidspension
Joakim Söderberg

Lärdomar av sjukfrånvarokrisen
Staffan Marklund och Töres Theorell

Vad kan förklara den höga sjukfrånvaron? Försök till syntes
Mats Bjurvald, Christer Hogstedt, Staffan Marklund, Edward Palmer och Töres Theorell