New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Ulla Holm Vincentsen

Teknologirådet 2005. Rapport 11. 78 s.
Bogomtale fra forlaget.

Hvorfor er det vigtigt at diskutere balancen mellem arbejdsliv og andet liv? Hvordan spiller nye teknologier og arbejdsformer ind på balancen mellem arbejdsliv og andet liv? Hvad kan politikerne, arbejdsmarkedets parter og virksomhederne gøre for at øge danskernes muligheder for at skabe balance mellem arbejdsliv og andet liv? Dette er problemstillinger og spørgsmål, som har dannet grundlag for arbejdet i Teknologirådets projekt ”Balancen mellem arbejdsliv og andet liv”, der er gennemført i perioden august 2004 til juni 2005.
Denne rapport opsamler projektet og viderebringer en række anbefalinger til politikerne og arbejdsmarkedets parter. Rapporten er et bidrag til den offentlige debat om det moderne arbejdsliv i en verden med stadigt hårdere konkurrence og en hverdag med stadigt flere tilbud og valgmuligheder. Rapporten søger at sætte ord på den kompleksitet af nye teknologier og styringssystemer, markedsforhold og kulturelle strømninger, der er med til at give flere og flere danskere en følelse af utilstrækkelighed, og som fører til, at tusindvis af danskere får nedsat deres livskvalitet og bliver syge. Vi håber, at såvel rapport som anbefalinger også vil indgå i de videre diskussioner i den kommission, regeringen for nylig har nedsat med henblik på at få analyseret det moderne arbejdsliv og samspillet mellem arbejdsmarkedet og den offentlige og private service.
I projektforløbet har der været afholdt seks arbejdsgruppemøder og to offentlige konferencer. Konferencerne fandt sted henholdsvis 15. marts og 5. april på Christiansborg. Den første konference diskuterede det grænseløse arbejde og dets konsekvenser, mens den anden konference gav bud på, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og andet liv. Endvidere er et udkast til denne rapport blevet kommenteret af en række fagkyndige personer på en workshop den 10. maj.
Bag projektet står en arbejdsgruppe med følgende medlemmer:
• Kirsten-Marie Bovbjerg, Danmarks Pædagogiske Universitet
• Gitte Daugaard, FTF, Beskæftigelsesministeriets Strategiske Forskningsfond
• Camilla Kring, Danmarks Tekniske Universitet
• Charlotte Boysen Schmidt, Patent- og Varemærkestyrelsen
• Erik Thorsted, Fonden for Socialt Ansvar
• Ditte Tofteng, Roskilde Universitetscenter
• Jens Christian Tonboe, Aalborg Universitet
Teknologirådet og arbejdsgruppen har ønsket at anlægge et helhedsorienteret perspektiv. Projektet har derfor inddraget både forskere, politikere, embedsmænd og virksomhedsledere samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og fra Landsorganisationen af Arbejdsledige.
Projektansvarlige i Teknologirådet er projektleder Ulla Holm Vincentsen, projektmedarbejder Kristian Pihl og projektsekretær Vivian Palm. Freelance journalist Jakob Vedelsby har refereret fra konferencerne og forfattet rapporten sammen med Ulla Holm Vincentsen.