New books  Arbeidsmedisin

- for allmennpraktikere

Håkon Lasse Leira

Gyldendal Akademisk Oslo 2005. ISBN 8205344701

Det meste av arbeidsmedisinsk arbeid i Norge foregår i allmennpraksis, men ofte uten at legen er klar over det. Nesten annenhver ny pasient som henvender seg til primærhelsetjenesten har en arbeidsrelatert lidelse. Arbeidsforhold har stor betydning for forekomst og forløp av en lang rekke sykdommer. Samtidig er arbeidslivet en gunstig arena for forebyggende arbeid. Boka er skrevet med tanke på leger i primærhelsetjenesten, men den vil også være interessant for bedriftshelsepersonell og andre fagfolk som arbeider med miljøproblemer i arbeidslivet.
Forfatter:
Håkon Lasse Leira er overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling på St Olavs Hospital i Trondheim og har en bistilling som førsteamanuensis ved NTNU. Han har 30 års erfaring i faget og har undervist medisinstudenter i snart 25 av disse årene.