New books  Praktisk etik i arbetsmedicin

Peter Westerholm, Tore Nilstun og John Øvretveit

Studentlitteratur 2005. 357 s. ISBN 9144027370
Bogomtale fra forlaget.

I den här boken, som är en antologi med många författare från sju länder, ges ett nordeuropeiskt perspektiv på yrkesetiska frågor inom företagshälsovård och arbetsmedicin.
Yrkesetikens grundläggande principer diskuteras och följs därefter av ett antal kapitel som utgår från bokens idé om de bärande klassiska värdekriterierna i biomedicinsk etik, godhet (beneficens), självständighet och oberoende (autonomi) samt rättvisa (jämlikhet och solidaritet). Kapitlen baseras på praktiska fall och författarna granskar och diskuterar yrkesetiska frågor utgående från dessa värdekriterier.
I boken finns såväl fackliga som arbetsgivarperspektiv belysta. Därutöver beskrivs yrkesetiska frågor, Whistleblowing med mera.
Boken riktar sig till alla som utövar hälsoyrken i praktisk arbetsmedicin, försäkringsmedicin och arbetshälsa liksom företagshälsovård i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Andra målgrupper är personalfunktioner och Human Resource Management.