New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Et længere arbejdsliv

Tilbagetrækningsordninger og arbejdspladsens muligheder

Martin S. Jørgensen, Mona Larsen og Maja Rosenstock

Socialforskningsinstituttet 2005. 66 s. ISBN 8774877771 Rapport 05:03
Bogomtale fra forlaget.

Ældre kommer til at udgøre en stadigt større andel af den samlede danske befolkning i fremtiden. Konsekvensen er, at staten får færre skatteindtægter. Hvis niveauet i det danske velfærdssamfund skal opretholdes, er det nødvendigt, at de ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, end de gør i dag.
Forfatterne undersøger her mulighederne for at udsætte tilbagetrækningsalderen gennem stramninger af de forskellige tilbagetrækningsordninger som fx førtidspension og efterløn. Desuden diskuterer de arbejdspladsernes muligheder for at gøre det attraktivt for seniorerne at blive på arbejdsmarkedet.