New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Fokus på job?

En analyse af kontaktforløbssamtaler i AF, kommuner og hos andre aktører

Bodil Damgaard, Pernille Hohnen og Mikkel Bo Madsen

Socialforskningsinstituttet 2005. 107 s. ISBN 8774877895

Her rapport belyses indholdet af kontaktforløbssamtaler mellem ledige og medarbejdere i AF, kommuner og hos andre aktører. Formålet er at undersøge, om fokus i samtalerne er, at den ledige hurtigst muligt skal i beskæftigelse. Definerer man jobfokus bredt, forekommer det i næsten alle samtalerne. Men hvis man med jobfokus mener, at den ledige skal præsenteres for konkrete job, sker det kun i 20 procent af samtalerne. Undersøgelsen peger på problemer i forhold til bl.a. ledige med indvandrerbaggrund og ledige kontanthjælpsmodtagere med svage ressourcer.