Books about the history of transport

New books within the history of transport, traffic and mobility.
Push the 'Reference' and get a presentation of the book in a new window.

Hints about forthcomming books are very welcome.

Compiled by book editor

31
Alexancer-Stamatios G. Antoniou, Cary L. Cooper, George P. Chrousos, Charles D. Spielberger og Michael William Eysenck (red.):
Handbook of managerial behavior and occupational health.
Edward Elgar Publ. 2008. 496 s.
Reference

Anders Houltz, Brita Lundström, Mats Morell, Marie Nisser, Eva Silvén og Lars Magnusson (red.):
Arbete pågår. I tankens mönster och kroppens miljöer
Uppsala Universitets förlag 2008. 299 s.
Reference

Barne- og Likestillingsdepartementet (red.):
Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn
Barne- og Likestillingsdepartementet 2008. NOU 2008:6 307 s.
Elektronic edition
Reference

Birgitte Jepsen:
Coaching i praksis.
Academica 2008. 268 s.
Reference

Christian Scholz og Hans Böhm (red.):
Human Ressource Management in Europe.
Routledge 2008. 448 s.
Reference

Danielle Bjerre Lyndgaard og Maja Haslebo:
Anerkendende HR og organisationsudvikling. Skab mening, handlekraft og bedre resultater
Dansk Psykologisk Forlag 2008. 231 s.
Reference

Donald Hislop (red.):
Mobility and technology in the workspace.
Routledge 2008. 256 s.
Reference

Donald Hislop (red.):
Arbetspendling i Norden. En kunskapsöversikt
Nordisk Ministerråd 2008. TemaNord 2008:523. 112 s.
Elektronic edition
Reference

Ebbe Folmann og Arne Krogh Nielsen:
Lederskabets dimensioner.
Academica 2009. 426 s.
Reference

Federica Ricceri:
Intellectual capital and knowledge management. Strategic management of knowledge resources
Routledge 2008. 224 s.
Reference

Frans Pennings, Yvonne Konijn og Albertine Veldman:
Social responsibility of the modern enterprise.
Kluwer Law International 2008. 576 s.
Reference

Germana Di Domenico og Silvia Spattini (red.):
New European approaches to long term unemployment.
Kluwer Law International 2008. 280 s.
Reference

Gregor Murray og Gilles Trudeau (red.):
The regulation of work and employment in global firms.
Routledge 2008. 288 s.
Reference

Hans-Jürgen Andress og Henning Lohmann (red.):
The working poor in Europe. Employment, poverty and globalization
Edward Elgar Publishing 2008. 336 s.
Reference

Hans-Peter Blossfeld, Sandra Buchholz, Erzsébet Bukodi og Karin Kurz (red.):
Young workers, globalization and the labor market. Comparing early working life in eleven countries
Edward Elgar Publishing 2008. 392 s.
Reference

Henning Bjerregård Bach og Brian Larsen:
300-timersreglen. Betydningen af 300-timers-reglen for gifte kontanthjælpsmodtagere
SFI 2008. 134 s.
Elektronic edition
Reference

Jeanett Bonnichsen:
Fra stress til trivsel. I den pædagogiske verden
Dafolo 2008. 127 s.
Reference

John Andersen (red.):
Beskæftigelsespolitik i udsatte byområder.
Roskilde Universitetsforlag 2008. 339 s.
Reference

John Purcell, Nicholas Kinnie, Juani Swart, Bruce Rayton og Susan Hutchinson:
People management and performance.
Routledge 2008. 248 s.
Reference

Jon Erik Dølvik og Line Eldring (red.):
Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden. Utviklingstrekk og konsekvenser
Nordisk Ministerråd 2008. TemaNord 2008:502. 107 s.
Elektronic edition
Reference

Jonas Olofsson og Alexandru Panica (red.):
Ungdomars väg från skola till arbetsliv. Nordiska erfarenheter
Nordisk Ministerråd 2008. TemaNord 2008:584. 432 s.
Elektronic edition
Reference

Jørgen Burchardt:
Lydpotter, arbejde og ledelse. Walker Danmark - fra håndværk til multinational business
Forlaget Kulturbøger 2008. 160 s.
Reference

Kari Lindström, Christina Björklund, Reidar J. Mykletun, Trude Furunes, Gunvor Gard og Krista Pahkin:
Nordic Questionnaire for Monitoring the Age Diverse Workforce. Review report of QPSNordic-ADW
Nordisk Ministerråd 2008. TemaNord 2008:505. 49 s.
Elektronic edition
Reference

Lone L. Hansen:
International fusion og spaltning.
DJØF 2007. 168 s.
Reference

Marit Christensen (red.):
Positive factors at work. The first report of the Nordic project
Nordisk Ministerråd 2008. NordNord 2008:501. 78 s.
Elektronic edition
Reference

Mette Deding og Mona Larsen:
Lønforskelle mellem mænd og kvinder 1997-2006.
SFI 2008. 191 s.
Reference

Mette Deding og Vibeke Jakobsen:
Employment among immigrant women and men in Denmark. The role of attitudes
SFI 2008. 41 s.
Elektronic edition
Reference

Michael Dieckmann, Paul Sparrow og Chris Brewster (red.):
International Human Ressource Management. A European perspective
Routledge 2008. 344 s.
Reference

Mikkel Mailand:
Regulering af arbejde og velfærd. Mod nye arbejdsdelinger mellem staten og arbejdsmarkedets parter
DJØF's Forlag 2008. 210 s.
Reference

Mona Larsen:
Lønforskelle mellem offentlig og privat sektor. Med særlig fokus på sundhedskartellets område
SFI 2008. Notat. 45 s.
Reference

Neal M. Ashkanasy og Cary L. Cooper (red.):
Research companion to emotion in organizations.
Edward Elgar Publ. 2008 656 s.
Reference

Nordisk Ministerråd (red.):
Nordisk Arbejdsløshedsforsikringsmøde 2007.
Nordisk Ministerråd 2008. TemaNord 2008:510
Elektronic edition
Reference

Olav Eikeland:
The ways of Aristotle. Aristotelian Phrónêsis, Aristotelian Philosophy of Dialogue, and Action Research
Peter Lang 2008. 560 s.
Reference

Ole Dissing:
Ledelsens indvendighed og etik.
DJØF's Forlag 2008. 170 s.
Reference

Peder J. Pedersen, Marianne Røed og Eskil Wadensjö:
The Common Nordic Labour Market at 50.
Nordisk Ministerråd 2008. TemaNord 2008:506. 127 s.
Elektronic edition
Reference

Peter Ester, Ruud J.A. Muffels, Joop Schippers og Ton Wilthagen (red.):
Innovating European labour markets. Dynamics and perspectives
Edward Elgar Publishing 2008. 368 s.
Reference

Peter Fairbrother:
Managerialism, public sector reform and industrial relations. The state at work
Routledge 2008. 288 s.
Reference

Peter Kruize, David W.M. Sørensen og David Dreyer Lassen:
Vold mod offentligt ansatte.
Syddansk Universitetsforlag 2008. 168 s.
Reference

Ricardo Rodriguez Contreras (red.):
Employee representatives in an enlarged Europe. Vol. 2.
Office for Official Publications of the European Communities 2008. 300 s.
Elektronic edition
Reference

Ricardo Rodriguez Contreras (red.):
Employee representatives in an enlarged Europe. Vol. 1.
Office for Official Publications of the European Communities 2008. 312 s.
Elektronic edition
Reference

Richard Cooney og Mark Stuart (red.):
Trade unions and workplace training. International perspectives
Routledge 2008. 288 s.
Reference

Roger Blanpain (red.):
New developments in employment discrimination law.
Kluwer Law International 2008. 284 s.
Reference

Rona Beattie og Stephen P. Osborne (red.):
Human Ressource Management in the public sector.
Routledge 2008. 256 s.
Reference

Ruth Kanfer, Gilad Chen og Robert D. Pritchard (red.):
Work motivation. Past, present and future
Routledge 2008. 384 s.
Reference

Ruud J.A. Muffels (red.):
Flexibility and employment security in Europe. Labour markets in transition
Edward Elgar Publishing 2008. 424 s.
Reference

Thorsten Schulten:
Solidaristic wages policy. The European experience
Routledge 2008. 288 s.
Reference

Tor Eriksson (red.):
Internationaliseringen av de nordiska arbetsmarknaderna och dess konsekvenser för arbetskraftsefterfrågan.
Nordisk Ministerråd 2008. TemaNord 2008:552. 53 s.
Elektronic edition
Reference

Vibe Aarkrog og Christian Helms Jørgensen (red.):
Divergence and convergence in education and work.
Peter Lang 2008.
Reference


New books