Johan Hviid Andersen Author of book - review -

 Who is Who - researchers in transport history

Choose letter:
Choose author:
Result

  A   B   C   D
  E   F   G   H
  I   J   K   L   M
  N   O   P   Q
  R   S   T   U
  V   W   X   Y   Z
  Æ   Ä   Ø   Ö   Å


Consultant Doctor Johan Hviid Andersenhecjharingamt.dk
+45 99272470
Homepage


Book:


Johan Hviid Andersen, Jens Peter Bonde, Finn Gyntelberg, Jens Peter Johansen, Sigurd Mikkelsen, Rolf Petersen and Jane Frølund Thomsen (eds.):
The Danish society for working environment protection 1980-2005
Reference (in Danish)
Review in Tidsskrift for arbejdsliv of (in Danish):

Peter Hasle, Dorthe Plauborg Jensen og Anne Bruvik-Hansen:

An experiment of intervention in enterprises with repetitive work

(translation, in Danish:)
Forsøg med intervention i virksomheder med ensidigt, gentaget arbejde
in TFA no. 3 2000, page 120 - 121.
The review (in Danish)