New books  

All books at Working Life Info

Alphabetic A-D (after first name)


Virtual migration. The programming of globalization by A. Aneesh

Organized labour in the 21st century. by A.V. Jose

Global business management. A cross-cultural perspective by Abel Adekola og Bruno S. Sergi

Misbehavior and dysfunctional attitudes in organizations. by Abraham Sagie, Shmuel Stashevsky og Meni Koslowsky

Taxing the working poor. The political origins and economic consequences of taxing low wages by Achim Kemmerling

The psychology of behaviour at work. The individual in the organization by Adrian Furnham

Det fleksible arbejde. by Agi Csonka

Ledelse og arbejde under forandring. by Agi Csonka

Aktiveringspolitikens Janusansikte. En studie av differentiering, inklusion och marginalisering by Agneta Hedblom

Neoliberalism as exception. Mutations in citizenship and sovereignty by Aihwa Ong

Jobs and Incomes in a Globalizing World. by Ajit K. Ghose

Job and incomes in a globalizing world. by Ajit K. Ghose

Révolution numérique et industries culturelles. by Alain Le Diberder og Philippe Chantepie

Federalism and Labour Market Policy. Comparing Different Governance and Employment Strategies by Alain Noël

The Roaring Nineties. Can Full Employment Be Sustained by Alan B. Krueger og Robert M. Solow

The changing face of European labour law and social policy. by Alan C. Neal

Changing Places of Work. by Alan Felstead, Nick Jewson og Sally Waters

Monopsony in Motion. Imperfect Competition in Labor Markets by Alan Manning

The anthropology of organisations. by Alberto Corsin Jimenez

Emotions, stress, and health. by Alex J. Zautra

Handbook of managerial behavior and occupational health. by Alexancer-Stamatios G. Antoniou, Cary L. Cooper, George P. Chrousos, Charles D. Spielberger og Michael William Eysenck

Camouflaged Aggression. The Hidden Threat to Individuals and Organizations by Alexander Abdennur

Dienstleistungsarbeit. Auf dem Boden der Tatsachen by Alexandra Wagner, Markus Pohlmann, Gudrun Trautwein-Kalms og Dieter Sauer

The Economics of the Trade Union. by Alison L. Booth

Exploring identity. by Alison Pullen, Nic Beech og David Sims

Inddragelse af medarbejdernes viden og erfaringer i udviklingen af kvaliteten i den offentlige service 2007. Analyserapport by Allan Hauge Nielsen

True Warnings and False Alarms. Evaluating Fears about Health Risks of Technology, 1948-1971 by Allan Mazur

Welfare to work. Conditional rights in social policy by Amir Paz-Fuchs

State feminism, women's movements, and job training. making democracies work in the global economy by Amy G. Mazur

Inventing Ourselves Out of Jobs?. America's Debate over Technological Unemployment 1929-1981 by Amy Sue Bix

The Labour Debate. An investigation into the theory and reality of capitalist work by Ana C. Dinerstein og Michael Neary

Labour market policies, strategies and statistics for people with disabilities. A cross-national comparison by Anders Bergeskog

Social læringsteori. by Anders Buch

Ingeniørliv - otte fortællinger. by Anders Buch og Tania Christensen

Integration eller isolation?. Etniske minoriteter på arbejdsmarkedet by Anders Ejrnæs

Fleksibilitet og marginalisering. by Anders Ejrnæs

Socialrådgiveren på arbejde. Portræt af en profession og dens dilemmaer by Anders Fisker, Matilde Høybye-Mortensen, Flemming Troels Jensen, Sofie Nørgaard-Nielsen og Bo Jacobsen

Explaining individual job separations in a segregated labour market. by Anders Frederiksen

Making the poor work. Social Assistance and Activation Programs in Sweden by Anders Giertz

Hälsopromotion i arbetslivet. by Anders Hanson

Sharing the Work, Sparing the Planet. Work time, Consumption and Ecology by Anders Hayden

Uddannelser og uligevægte på Hovedstadens arbejdsmarked 1980-2010. by Anders Holm, Christian Hansen, Karsten Bo Larsen, Laila Rasmussen og Tina Honoré Kongsø

Arbete pågår. I tankens mönster och kroppens miljöer by Anders Houltz, Brita Lundström, Mats Morell, Marie Nisser, Eva Silvén og Lars Magnusson

Fra engagement til styring. Arbejdsmiljøarbejdets historie fortalt af dem, der var med by Anders Kabel, Hans Jørgen Limborg, Niels Møller, Niels Porse Sørensen og Dorthe Kragh

Integration på arbejdsmarkedet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. En analyse af chancen for at få vedvarende beskæftigelse blandt langvarige modtagere af kontanthjælp og introduktionsydelse by Anders Rosdahl

Lederne og det sociale engagement. by Anders Rosdahl og Hans Uldall-Poulsen

Virksomhedsrevalidering. by Anders Rosdahl, Ivan Harsløf, Søren Jensen, Sanne Nissen Møller, Anders Ellegaard Hansen og Anette Kruhøffer

Livshistorisk fortælling og fortolkende socialvidenskab. by Anders Siig Andersen, Bettina Dausien og Kirsten Larsen

Projektarbejde og læringsmiljøer i Skatteministeriets Departement. by Anders Siig Andersen, Janne Gleerup og Vibeke Andersen

Modernisering og læring i staten. by Anders Siig Andersen, Vibeke Andersen og Jørgen Gleerup

Om arbetsengagemang och andra motiv för arbetet än ekonomiska. by Anders Wikman

Labour and the challenges of globalization. What pospects for transnational solidarity? by Andreas Bieler, Ingemar Lindberg og Devan Pillay

Funktionshindrad - med rätt til arbete?. En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland by Andreas Inghammar

The Language of Change. The roles of methods in the work of management consultants by Andreas Werr

The distributed workplace. sustainable work environments by Andrew Harrison, Paul Wheeler og Carolyn Whitehead

No-collar. The humane workplace and its hidden costs : behind the myth of the new office utopia by Andrew Ross

Teaching in the Knowledge Society. Education in the Age of Insecurity by Andy Hargreaves

Kønsrefleksioner. Om magt og mangfoldighed by Anette Borchorst og Ann-Dorte Christensen

Børnearbejde. En antologi om 1900-tallets børn og arbejde by Anette Eklund Hansen

Fri, frisk och framgångsrik?. Om småföretagares hälsa och arbetsmiljö by Anette Holm og Annika Gelin

Workers and Narratives of Survival in Europe. The Management of Precariousness at the End of the Twentieth Century by Angela Procoli

Unions in the 21st Century. An International Perspective by Anil Verma og Thomas A. Kochan

Fri os fra dårlig ledelse. by Anita Mac

Legal perspectives on equal treatment and non-discrimination. by Ann Numhauser-Henning

Praktiske arbejdsfællesskaber. Om deltagelse, identiteter og læring. Kompendium. by Ann Westenholz, David Metz og Torben Elgaard Jensen

Undersökning om Systematiskt arbetsmiljöarbete. by Anna Blomquist og Helene Johnsson

Work stress and overtime work. Effects on cortisol, sleep, sleepiness and health by Anna Dahlgren

Psykosocialt arbejdsmiljø. En samarbejdsopgave på arbejdspladsen by Anna Ilsøe

The impact of leadership on the health of subordinates. by Anna Nyberg, Peggy Bernin og Töres Theorell

HRM ved en milepæl. Cranet-undersøgelsen 2003 by Anna Patrizia Rogaczewska, Henrik Holt Larsen og Ruth Znaider

Dispersal Policies, Geographical Settlement and Labour Market Outcomes of Immigrants. by Anna Piil Damm

Jag fixar det oftast. Hur industriarbetare hanterar läs- och skrivkrav i arbetet by Anna-Lena Eriksson Gustavsson

Integritetsfrågor i arbetslivet. by Annamaria J. Westregård

Notifications and job losses on the Swedish labour market. by Ann-Christin Jans

The Danish Gender Model and New Political Identites among Young Women. by Ann-Dorte Christensen

Building a high morale workplace. by Anne Bruce

Active labour market policies and welfare reform. Europe and the US in comparative perspective by Anne Daguerre

Leaving Science. Occupational Exit from Scientific Careers by Anne E. Preston

Flexibilitetens gränser. Förändring och friktion i arbetsliv och familj by Anne Grönlund

På vej mod arbejdsmarkedet?. At ruste unge med særlige behov til et aktivt arbejdsliv by Anne Holst Andersen

Østudvidelsen og arbejdskraften. Myter og realiteter by Anne Mette Vestergaard og Catharina Sørensen

En slags mandinder. En analyse af køn og arbejde i Danmark 1950-1989 by Anne Trine Larsen

Vers une Europe syndicale. Une enquête sur la confédération européenne des syndicats by Anne-Catherine Wagner

De onde og de dumme. En bog om destruktiv ledelse by Anne-Grete Jelstrup og Hans-Otto Loldrup

Tillidsrepræsentanter i et forandret sundhedsfelt. Fællesrapport by Annegrethe Ahrenkiel, Tage Bild, Betina Dybbroe, Anne-Mette Hjalager, Morten Lassen og Finn M. Sommer

Uddannelsesplanlægning. Virksomhedernes udviklingspotentiale. by Annemari Holsbo og Lizzie Mærsk Nielsen

Gender Injustice. An International Comparative Analysis of Equality in Employment by Anne-Marie Mooney Cotter

Merging across borders. People, cultures and politics by Anne-Marie Søderberg

Ledelse med udsigt. Nye horisonter via nye metoder by Annemette Digmann og Tom Mårup

Arbejdsophør i en omstillingstid. Omstillinger i Københavns Kommunes hjemmepleje - fastholdelse eller udstødning by Annemette Eskesen, Hans Klausen og Jørgen Møller Christiansen

Fanget i systemet. En debatbog om ledighed by Annette Andersson

Selvstyre, køn, kvalitet i arbejdslivet. Nye udfordringer for samarbejde med selvstyre i ældreomsorg og industri? by Annette Bilfeldt, Elsebeth Hofmeister og Kurt Aagaard Nielsen

Geschlechterdiskurs in der Personalpolitik. by Annette Funk

Den sociale praksis omkring arbejdsmiljø. Forandring set i et politisk og kulturelt perspektiv by Annette Kamp

Mangfoldighedsledelse. Mellem vision og praksis by Annette Kamp og Peter Hagedorn-Rasmussen

Forandringsledelse. Med koncepter som ledestjerne by Annette Kamp, Christian Koch, Henrik Buhl og Peter Hagedorn-Rasmussen

International Human Resource Management. by Anne-Will Harzing og Joris Van Ruysseveldt

Kvinder på arbejde. Erfaringer fra interventioner i arbejdsmiljøet på kvindedominerede arbejdspladser by Annick Guichard, Hanne Fredslund, Eva Borg, Lisa Dahlager, Christian Roepstorff, Karen Albertsen og Karina Marietta Nielsen

Varsågod och var stark. Om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet by Annika Forssén og Gunilla Carlstedt

Understanding the organisational impact on working conditions and health. by Annika Härenstam

Occupational stress in the service professions. by Anthony H. Winefield, Maureen F. Dollard og Helen R. Winefield

Work and Leisure. by Anthony J. Veal og John T. Haworth

The Social Dimensions Of Employment. Institutional Reforms in Labour Markets by Antonio Argandona og Jordi Gual

Psychosocial determinants of sickness absence. A longitudinal study of Finnish men and women by Ari Väänänen

I skärningspunkten mellan arbetsliv och föräldreskap. En studie av livsformer i 1990-talets Sverige by Arja Tyrkkö

Arbetsvillkor och arbetsbelastning i journalistiskt arbete. En studie av tidningsredaktioner by Arja Tyrkkö og Lena Karlqvist

Tidsfælden. Når familien bliver arbejde og arbejdet bliver familie by Arlie Hochschild

Mitbestimmung in Europa. Rechtliche und politische Regelungen by Armin Höland

Sagt. 102 sitater om arbeidslivet by Arne Bernhardsen

Living Knowledge. The Dynamics of Professional Service Work by Arne Carlsen, Roger Klev og Georg von Krogh

The Politics of Institutional Control. Corporatism in Danish Occupational Safety and Health Regulation x26; Unemployment Insurance, 1870-1995 by Asbjørn Sonne Nørgaard

Community, economic creativity, and organization. by Ash Amin og Joanne Roberts

Human Ressource Management. Ethics and employment by Ashly Pinnington, Rob Macklin og Tom Campbell

Utbrent. krevende jobber - gode liv? by Atle Roness og Stig Berge Matthiesen

Arbetets mening och drivkrafter. by Awiwa Keller og Gunhild Wallin

Health, aging and retirement in Europe. first results from the Survey of Health, ageing and retirement in Europe by Axel Börsch-Supan

Women in Non-traditional Occupations. by Barbara Bagilhole

Arbejdsgruppens psykologi. Det psykosociale arbejdsmiljø by Barbro Lennéer Axelson og Ingela Thylefors

Inför generationsväxlingen. Äldersmedvetet ledarskap. En handledning av cheffer - för chefer by Barbro Skoglund og Caj Skoglund

Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn by Barne- og Likestillingsdepartementet

Working on boundaries. Gunnar Hjelholt and applied social psychology by Benedicte Madsen og Søren Willert

Workplace envy. by Bénédicte Vidaillet

Mangfoldighed som virksomhedsstrategi. På vej mod den inkluderende organisation by Benedikte Jacobs, Dorte Cohr Lützen og Elisabeth Plum

Sociological perspectives on labor markets. by Bengt Furaker

Flexibility & stability in working life. by Bengt Furaker, Kristina Hakansson og Jan Karlsson

Innovation, competence building and social cohesion in Europe. Towards a learning society by Bengt-Åke Lundvall, Pedro Ceonceicao og M.V. Heitor

Labour market issues in the European community. by Bent Greve

Vil der være hænder nok?. Danskernes arbejdsudbud i 2000-tallets velfærdsstat by Bent Jensen

Træk af avisdebatten om de arbejdsløse fra 1840'erne til 1940'erne. Bind II.. Debatten fra 1907 til 1940'erne by Bent Jensen

Træk af avisdebatten om de arbejdsløse fra 1840'erne til 1940'erne. Bind I. Debatten indtil 1907 by Bent Jensen

Når læring går på arbejde. Et pragmatisk blik på læring i arbejdslivet by Bente Elkjær

Mænd, orlov og arbejdspladskultur. Fire danske virksomheder by Bente Marianne Olsen

Evaluering af den fleksible barseslsorlov. Orlovsreglerne set fra forældres, kommuners og arbejdspladsers perspektiv by Bente Marianne Olsen

Nye fædre på orlov. En analyse af de kønsmæssige aspekter ved forældreorlovsordninger by Bente Marianne Olsen

Handicap og beskæftigelse. Et forhindringsløb? by Bente Marianne Olsen, Thomas Clausen, Jane Greve og Steen Bengtsson

Kvinde i tiden. by Bente Schwartz

Social Partnership and Economic Performance. The Case of Europe by Bernard Casey og Michael Gold

Fag og faglighed. Et didaktisk morads by Bernard Eric Jensen

Labor, employment, and social policies in the EU enlargement process. changing perspectives and policy options by Bernard Funck og Lodovico Pizzati

Restructuring work and employment in Europe. Managing change in an era of globalisation by Bernard Gazier og Frédéric Bruggeman

Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe. by Bernd Hans Müller, Hans-Martin Hasselhorn og Peter Tackenberg

Atypische Beschäftigung. Flexibilisierung und soziale Risiken by Berndt Keller og Hartmut Seifert

European Integration as a Social Experiment in a Globalized Word. by Berndt Keller, Manfred Weiss, Otto Jacobi og Reiner Hoffmann

Reforming early retirement in Europe, Japan and the USA. by Bernhard Ebbinghaus

De-Industrialization. Social,Cultural, and Political Aspects by Bert Altena og Marcel van der Linden

A new organisation of time over working life. by Bert de Vroom, Jørgen Goul Andersen, Katrin Krämer, Corinna Barkholdt og Gerhard Naegele

Leiharbeit. Neue sozialwissenschaftliche Befunde zu einer prekären Beschäftigungsform by Berthold Vogel

Flexicurity. Udfordringer for den danske model by Beskæftigelsesministeriet

Forces of labor. Workers' movements and globalization since 1870 by Beverly J. Silver

Migration, unemployment and trade. by Bharat R. Hazari og Pasquale M. Sgro

International Labor Mobility: Unemployment and Increasing Returns to Scale. Unemployment and Increasing Returns to Scale by Bharati Basu

Global Restructuring and the Power of Labour. by Bill Dunn

Irregular Migration. The Dilemmas of Transnational Mobility by Bill Jordan og Franck Düvell

Løsningsfokuseret stress behandling. by Bill O'Connell

En menneskelig natur. Aktionsforskning for bæredygtighed og politisk kultur by Birger Steen Nielsen og Kurt Aagaard Nielsen

Demokrati som læreproces. - industri og lykke by Birger Steen Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen og Peter Olsén

Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt. Umsetzung streßtheoretischer Erkenntnisse in eine Intervention bei Busfahrern by Birgit Aust

Chancen und Risiken täglich verkürzter Erwerbsarbeit für Gesundheit und Familie. Ein 24-Stunden-Belastungs- und -Beanspruchungs-Vergleich by Birgit Helfmann

Rengøringsbranchens mangfoldighed. En udfordring for AMU? by Birgit Hjermov, Anne Mette Rasmussen og Sofie Saxtoft

Development of Culture, Welfare States and Women's Employment in Europe. by Birgit Pfau-Effinger

Arbetet i människors liv. by Birgitta Eriksson

Gruppen på arbejde. Organisationspsykologi i praksis by Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager

Coaching i praksis. by Birgitte Jepsen

Nye tider, nye roller?. Embedsmandsroller i den danske centraladministration by Birgitte Poulsen

Samtalen på arbejde. Konversationsanalyse by Birte Asmuss og Jakob Steensig

Menneske x26 medarbejder. 19 moderne arbejdsliv by Bjarne Henrik Lundis

Udviklingen i befolkningens levekår over et kvart århundrede. by Bjarne Hjort Andersen

Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen. Veidekke og Selmer på 1990-tallet by Bjørn Andersen

Arbetsliv och samhällsförändringar. by Björn Fjæstad og Lars-Erik Wolvén

Barnearbeid og næringslivets ansvar. Seminarrapport fra Utenriksdepartementets strategiseminar by Bjørne Grimsrud

EU och arbetslivsfrågorna. by Bo Johansson

Migration and Labour in Europe. Views from Turkey and Sweden by Bo Johansson og Emrehan Zeybekoglu

Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. by Bo Johansson, Kaj Frick og Jan Johansson

Stresshåndtering. Erfaringer fra en stressklinik by Bo Netterstrøm

Beyond varieties of capitalism. Conflict, contradictions, and complementarities in the European economy by Bob Hancké, Martin Rhodes og Mark Thatcher

Social and labour rights in a global context. International and comparative perspectives by Bob Hepple

Labour laws and global trade. by Bob Hepple

Køn, alder og virksomhedskultur. Et lærestykke fra Skagen by Bodil Bjerring

Hvor går grænsen?. Køn og arbejdsliv i forandring by Bodil Bjerring, Pernille Bottrup, Helle Holt og Vibeke Kold

Social- og arbejdsmarkedssystemerne. En flerstrenget historie by Bodil Damgaard

Fokus på job?. En analyse af kontaktforløbssamtaler i AF, kommuner og hos andre aktører by Bodil Damgaard, Pernille Hohnen og Mikkel Bo Madsen

Friskare arbetsplatser. att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats by Bosse Angelöw

Beyond good company. Next generation corporate citizenship by Bradley K. Googins, Philip H. Mirvis og Steven A. Rochlin

Flexible working and organisational change. The integration of work and personal life by Bram Peper, Anneke van Doorne-Huiskes og Laura den Dulk

Working conditions in the European Union. The gender perspective by Brendan Burchell, Colette Fagan, Catherine O'Brien og Mark Smith

Personality Psychology in the Workplace. by Brent W. Roberts og Robert Hogan

Regulating labour in the wake of globalisation. New challenges, new institutions by Brian Bercusson og Cynthia Estlund

Employment effects of active labour market programmes. Do the programmes help welfare benefit recipients to find jobs? by Brian Krogh Graversen

Hurtigt i gang. Evaluering af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsasts for forsikrede ledige by Brian Krogh Graversen, Bodil Damgaard og Anders Rosdahl

Handicap og beskæftigelse 2006. Vilkår og betingelser for handicappede på arbejdsmarkedet by Brian Larsen, Helle Kløft Schademan og Jan Høgelund

Handicap og beskæftigelse. Regionale forskelle. by Brian Larsen, Max Mølgaard Miller og Jan Høgelund

ARIT - Arbejdsmiljøet indenfor IT-branchen. by Britt Caplen Jensen, Bo Netterstrøm og Vilhelm Borg

The Global Evolution of Industrial Relations. by Bruce E. Kaufman

Theoretical Perspectives on Work and the Employment Relationship. by Bruce E. Kaufman

Advances in Industrial and Labor Relations. by Bruce E. Kaufman og David Lewin

The end of stress as we know it. by Bruce McEven

Unions in a Globalized Environment. Changing Borders, Organizational Boundaries, and Social Roles by Bruce Nissen

Virksomheden og det udviklende arbejde. Et kritisk blik by Bruno Clematide og Morten Lassen

De nye professionelle. Fremtidens roller for de veluddannede by Bøje Larsen og Helle Hedegaard Hein

Den myndige tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanters læring by Camilla Gregersen, Birger Steen Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen, Finn M. Sommer og Niels Warring

Arbejdsliv og famlieliv. Get a balance! by Camilla Kring

Velfærdsledelse. I den selvstyrende velfærdsstat by Camilla Sløk og Kaspar Villadsen

Hälsa, arbete och kön. En utvärdering av en jämställdhetssatning inom vården by Carina Bildt

Möten med marknaden. tre svenska fackförbunds agerande under perioden 1945-1976 by Carina Gråbacke

Den tärande tiden. Om tidspress och sjukskrivning by Carina Nilsson

Vem bryr sig?. Om arbetsmiljöarbete under tre årtionden by Carina Nilsson

International Trade and Labor Markets. Theory, Evidence, and Policy Implications by Carl Davidson og Steven J. Matusz

Critical representations of work and organization in popular culture. by Carl Rhodes og Robert Westwood

Academic and Workplace Sexual Harassment. A Handbook of Cultural, Social Science, Management and Legal Perspectives by Carmen A. Paludi Jr. og Michele Paludi

Human resource management and occupational health. by Carol Boyd

Employment research and state traditions. A comparative history of the United States, Great Britain, and Germany by Carola Frege

Varieties of unionism. Struggles for union revitalization in a globalizing economy by Carola Frege og John Kelly

Industrial and Labour Market Policy and Performance. Issues and Perspectives by Carole Thornley og Daniel Coffey

Hard labour. The sociology of parenthood, family life and career by Caroline Gatrell

Integrations- og oplæringsstillinger i kommunerne. by Caroline Klitgaard og Bodil Damgaard

Offentlig ledelse og styring. by Carsten Greve

Udviklingssamtaler i grupper. Udvikling gennem dialog by Carsten Hornstrup

Systemisk ledelse. Den refleksive praktiker by Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen, Allan Vinther Jensen, Jørgen Gjengedal Madsen og Thomas Johansen

Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark. Fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt by Carsten Strøby Jensen

Research Companion To Organizational Health Psychology. by Cary L. Cooper og Alexancer-Stamatios G. Antoniou

A Brief History of Stress. by Cary L. Cooper og Philip Dewe

Work. Contexts and consequences by Cary L. Cooper og William H. Starbuck

Bullying and emotional abuse in the workplace. international perspectives in research and practice by Cary L. Cooper, Ståle Einarsen, Helge Hoel og Dieter Zapf

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. En udfordring for dansk selskabsledelse by Caspar Rose og Hans Kurt Kvist

Aktivt arbetsliv. Om dagens behov och framtidens möjligheter – en trendanalys by Casten Otter

Ute och inne i svenskt arbetsliv. Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete by Casten Otter

Når gode ideer udfordres. Om aktivering i Sidegaden by Catharina Juul Kristensen

Hvorfor tager faglærte ufaglært arbejde?. by Catharina Juul Kristensen og Søren Voxted

Reconciling Work and Family Responsibilities. Practical ideas from global experience by Catherine Hein

Human Capital Over The Life Cycle. A European Perspective by Catherine Sofer

The enlargement of social Europe. The role of social partners in the European Employment Strategy Part II by Céline Lafoucriere og Lars Magnusson

New directions in the study of work and employment. Revitalizing industrial relations as an academic enterprise by Charles J. Whalen

Perspectives in Human Occupation. Participation in Life by Charlotte B. Royeen, Paula Kramer og Jim Hinojosa

Research conference on safety culture, March 21, 2001. Proceedings by Charlotte Baarts

Viden x26 kunnen. En antropoligisk analyse af sikkerhed på en byggeplads by Charlotte Baarts

Perspektivet. Kvalitativ forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv by Charlotte Baarts og Hanne Fredslund

Køn er det, du gør det til. Om organisationsudvikling på en kvindearbejdsplads by Charlotte Dalsgaard

Trivsel i arbejdslivet. Metoder til styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø by Charlotte Færch Lotz

Styringskapaciteten i regional arbejdsmarkedspolitik. Organiserede interesser og demokratisk styring by Charlotte Hansen

Vold på arbejdspladsen. En håndbog om forebyggelse by Charlotte Mathiesen Bech

Att göra eller inte göra …. arbetslösas fritidsdeltagande, sökaktivitet, anställningsmöjligheter och tidsstruktur by Charlotte Samuelsson

Emotions in organizational behavior. by Charmine Hartel, Neal M. Ashkanasy og Wilfred Zerbe

Meaning of work in the new economy. by Chris Baldry

Work in the New Economy. by Chris Benner

Staircase or treadmills?. Labor market intermediaries and economic opportunity in a changing economy by Chris Benner, Laura Leete og Manuel Pastor

Work Stress.. Studies of the Context, Content and Outcomes of Stress, A Book Of Readings by Chris Peterson

Ethics And Organisational Politics Ethics And Organisational Politics Ethics And Organisational Politics. by Chris Provis

Work less, live more?. Critical analysis of the work-life boundary by Chris Warhurst, Doris Ruth Eikhof og Axel Haunschild

Wage formation, labour market institutions and economic transformation in Sweden 1860-2000. by Christer Lundh, Jonas Olofsson, Lennart Schön og Lars Svensson

Arbete? Var god dröj!. Invandrare i välfärdssamhället by Christer Lundh, Li Bennich-Gjörkman, Rolf Ohlsson, Peder J. Pedersen og Dan-Olof Rooth

Long Term Unemployed in 1994 and 1999. by Christian Albrekt Larsen

Arbejdets nye ansigter. Ledelse af fremtidens medarbejder by Christian Bason, Agi Csonka og Nicolaj Ejler

Uddannelsesplanlægning. Samspil mellem uddannelse og arbejde by Christian Helms Jørgensen

Kompetencecirkler. Erfaringer med VUCs fleksible undervisning for ansatte og virksomheder by Christian Helms Jørgensen og Anne Liveng

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet. by Christian Helms Jørgensen og Niels Warring

Minimum Wages and Employment. Static and Dynamic Non-Market Clearing Equilibrium Models by Christian Ragacs

Human Ressource Management in Europe. by Christian Scholz og Hans Böhm

Arbeiten und Leben in der Dienstleistungsgesellschaft. by Christiane Bender og Hans Grassl

Multinational work teams. a new perspective by Christina B. Gibson og P. Christopher Earley

Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter by Christina Florin, Lena Sommestad og Ulla Wikander

Workplace Vagabonds. Career and community in changing worlds of work by Christina Garsten

Learning to be employable. New agendas on work, responsibility, and learning in a globalizing world by Christina Garsten og Kerstin Jacobsson

Market Matters. Exploring Cultural Processes in the Global Marketplace by Christina Garsten og Monica Lindh de Montoya

Liberalisering, globalisering og faglige strategier i nordisk telekommunikation. by Christina J. Colclough

Work and Organizational Psychology. An Introduction with Attitude by Christine Doyle

Psychology and work. by Christine Hodson

The open corporation. effective self-regulation and democracy by Christine Parker

Skills That Matter. by Christopher Warhurst, Ewart Keep og Irena Grugulis

They are not machines. Korean women workers and their fight for democratic trade unionism in the 1970s by Chun Soonok

Le Moment Delors. Les syndicats au coeur de l'Europe sociale by Claude Didry og Arnaud Mias

Regionale Arbeitslosigkeit, Risikoausgleich und staatliche Transfersysteme. Theoretische Überlegungen und empirische Evidenz by Claudia Kurz

De tekniske læreres arbejdsmiljø. Krav, belastninger og sociale ressourcer by Claus Friche, Einar Balvin Baldursson og Bendt Torpegaard Pedersen

Human ressource management og det postmoderne. by Claus Müller

Strategizing. en kontextuell organisationsteori by Claus Nygaard og Lars Bengtsson

Optimal workfare with voluntary and involuntary unemployment. by Claus Thustrup Kreiner og Torben Tranæs

Stress and distress among the unemployed. hard times and vulnerable people by Clifford L. Broman og V. Lee Hamilton

Working knowledge. the new vocationalism and higher education by Colin Symes og John McIntyre

Rethinking the future of work. Directions and visions by Collin C. Williams

Kortlægning og analyse af dansk arbejdsmiljøforskning. Rapport by COWI

Trade union revitalisation. Trends and prospects in 34 countries by Craig Phelan

Managing Knowledge. Critical Investigations of Work and Learning by Craig Prichard, Richard Hull, Mike Chumer og Hugh Willmoth

Employer liability for workplace trauma. by D.A. Butler

Labor revitalization. Global perspectives and new initiatives by D.A. Butler, D. B. Cornfield og H. J. McCammon

Organisationsændringer og forandringsledelse. by Dag Ingvar Jacobsen

Fleksibilitet og byråkrati. Omorganisering og interesseorganisering blant industrifunksjonærene på 1990-tallet by Dag Olberg

IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering. by Dag Olberg og Bård Jordfald

Wage Dispersion. Why Are Similar Workers Paid Differently? by Dale T. Mortensen

The myth of empowerment. Women and the therapeutic culture in America by Dana Becker

Emotional and physiological processes and positive intervention strategies. by Daniel C. Ganster og Pamela L. Perrewé

Nordic Management-Labour Relations and Internationalization. Converging and Diverging Tendencies by Daniel Flemming og Christer Törnquist

Global Redefining of Working Life. A New Nordic Agenda for Competence and Participation? by Daniel Flemming, Pauli Kettunen, Henrik Søborg og Christer Törnquist

Følelsernes intelligens. by Daniel Goleman

Følelsernes intelligens på arbejdspladsen. by Daniel Goleman

Følelsesmæssig intelligens i lederskab. by Daniel Goleman, Annie McKee og Richard Boyatzis

Stress and its impact on society. by Daniel Johns

Redirections in the study of expert labour. Established professions and new expert occupations by Daniel Muzio, Stephen Acroyd og Jean-Francois Chanlat

Minimum Wages, Low Pay and Unemployment. by Danièle E. Meulders, Robert Plasman og Francois Rycx

Anerkendende HR og organisationsudvikling. Skab mening, handlekraft og bedre resultater by Danielle Bjerre Lyndgaard og Maja Haslebo

Women at work in preindustrial France. by Daryl M. Hafter

Life, work, and learning. practice and postmodernity by David Beckett og Paul Hager

The psychology of working. A new perspective for career development, counseling, and public policy by David Blustein

Yugoslav worker emigrants, 1963-1973. Government policy and press coverage by David E. Goodlett og Jacob W. Kipp

Staff Participation and Public Management Reform. Some International Comparisons by David Farnham, Annie Hondeghem og Sylvia Horton

Evaluating worksite health promotion. by David H. Cehnoweth

The new workplace. a guide to the human impact of modern working practices by David Holman, Toby D. Wall, Chris W. Clegg, Paul R. Sparrow og Ann Howard

Conceptual foundations of human factors measurement. by David Meister

Origins of the Modern Career. Career Paths and Job Stability in Europe and North America 1850-1950 by David Mitch, John Brown og Marco H.D. van Leeuwen

Sex differences in labor markets. by David Neumark

Life and work. Challenging economic man by David Paul og Charles Birch

Fighting unemployment. The limits of free market orthodoxy by David R. Howell

People Management. Challenges and Opportunities by David Rees og Richard McBain

Alternative dispute resolution in the employment arena. Proceedings of the New York University 53rd Annual Conference on Labor by David Sherwyn og Samuel Estreicher

Work Stress. the making of a modern epidemic by David Wainwright og Michael Calnan

Regulating health and safety management in the European Union. a study of the dynamics of change by David Walters

Worker representation and workplace health and safety. by David Walters og Theo Nichols

Nursing and the Division of Labour in Healthcare. by Davina Allen og David Hughes

Cross-Cultural Management. Foundations and Future by Dean Tjosvold og Kwok Leung

International handbook of organizational teamwork and cooperative working. by Dean Tjosvold, Michael A. West og Ken G. Smith

Gender, Work Stress, and Health. by Debra L. Nelson og Ronald J. Burke

Tempered Radicals. How People Use Difference to Inspire Change at Work by Debra Meyerson

Women, work and pensions. International issues and prospects by Debra Street, Sara Arber og Jay Ginn

Working Time Laws. A global perspective. Findings from the ILO's Conditions of Work and Employment Database by Deindre McCann

Seafarers' Rights. by Deirdre Fitzpatrick og Michael Anderson

Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen. En studie av invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960-1972. by Denis Frank

Emotions of teacher stress. by Denise Carlyle og Peter Woods

Post-fordism and skill. Theories and perceptions by Denise Thurfield

The European employment strategy labour market regulation and new governance. by Diamond Ashiaqbor

Den nya svenska arbetarklassen. Facket och de rasifierade arbetarna by Diana Mulinari og Anders Neergaard

From work-family balance to work-family interaction. Changing the metaphor by Diane F. Halpern og Susan Elaine Murphy

Work-Life Balance in the 21st Century. by Diane Houston

Globalization and labor.. Democratizing global governance by Dimitris Stevis og Terry Boswell

Innovative trade union strategies. by Dirk Kloosterboer

Forsøg med andre aktører til formidling af fleksjob. by DISCUS

Working long hours.. A review of the evidence. Volume 2 case studies by Dominique Anxo, Sandrine Cazes, Rainer Trinczek og Susanne Pamer

Engineering psychology and cognitive ergonomics. Vol 5. Aerospace and transportation systems by Don Harris

Engineering psychology and cognitive ergonomics. Vol 6.. Industrial ergonomics, HCI, and applied cognitive psychology by Don Harris

Arbetspendling i Norden. En kunskapsöversikt by Donald Hislop

Mobility and technology in the workspace. by Donald Hislop

Health and Labor Force Participation over the Life Cycle:. Evidence from the Past by Dora L. Costa

Facing Up to the Constancy of Organizational Change. Further Insights and Approaches to Solutions by Doris Fay og Harald Lührmann

Handlemuligheder i socialt arbejde. Et casestudie om kommunal frontlinjepraksis på beskæftigelsesområdet by Dorte Caswell

Ledige seniorer. En kvalitativ undersøgelse by Dorte Luccat

I samme båt. Forholdet mellom sjøfolk på multinasjonale skip by Dorte Østreng

The WTO and labor and employment. by Drusilla K. Brown og Robert M. Stern

Preventing and responding to violence at work. by Duncan Chappell og Kimberly Ann Rogers

Resisting marginalization. Unemployment experience and social policy in the European Union by Duncan Gallie

Employment regimes and the quality of work. by Duncan Gallie

Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe. by Duncan Gallie og Serge Paugam