New books  

All books at Working Life Info

Alphabetic E-H (after first name)


Lederskabets dimensioner. by Ebbe Folmann og Arne Krogh Nielsen

Organisation der Technology Intelligence. Eine empirische Untersuchung der Technologiefrühaufklärung in technologieintensiven Grossunternehmen by Eckhard Lichtenthaler

Die Un-Ordnung der Geschlechter. Industrielle Produktion, Gruppenarbeit und Geschlechterpolitik in partizipativen Arbeitsformen by Edelgard Kutzner

Global health in the intensive care unit. The strategic role of trade unions in achieving "Health for all" by Edlira Xhafa

Getting the goods. Ports, labor, and the logistics revolution by Edna Bonacich og Jake B. Wilson

Team Cognition. Understanding the Factors That Drive Process and Performance by Eduardo Salas og Stephen M. Fiore

Grounding globalization. Labour in the age of insecurity by Edward Webster, Rob Lambert og Andries Bezuidenhout

Behandlingsmiljø, behandlingstrivsel, behandlingsresultat. En undersøgelse af 371 langvarigt sygdomsramte by Eggert Petersen, Gert Graversen, Henrik Albeck og John Rosenstock

Den troværdige leder. by Einar Aadland

Learning, working and living. Mapping the terrain of working life learning by Elena Antonacopoulou, Peter Jarvis, Vibeke Andersen, Bente Elkjær og Steen Høyrup

Efterudannelse af medarbejdere over 40 år. Hvilke erfaringer - hvilke barrierer? by Elin Jørgensen

Stormarknadens nya maktordningar. Från kassörskor och butikschefer till (o) demokratiska arbetslag by Elin Kvist

Understanding institutional diversity. by Elinor Ostrom

Lärande i arbetsliv och var dag. by Elisabet Jernström og Roger Säljö

Största möjliga tystnad?. Om gränserna för yttrandefriheten i svenskt arbetsliv by Elisabeth Ström

När hjulen snurrar för fort. Kvinnor, arbete, identitet by Elizabeth Perle McKenna

Work and life integration. Organizational, cultural, and individual perspectives by Ellen Ernst Kossek og Susan J. Lambert

Contractualism in employment services. A new form of welfare state governance by Els Sol og Mies Westerveld

Om brugen af surveydata i arbejdsmiljøundersøgelser. Et metodestudie by Elsa Ørhede

Voksenundervisning på arbejde. KOMpetenceudvikling i Udkantsområder by Else Bisgaard, Bent Fenger Jensen, Annette Rasmussen og Palle Rasmussen

Misbehavior in organizations. by Ely Weitz og Yoav Vardi

Wage formation in Europe. by Emmanuel Mermet

The Rise Of Unemployment In Europe. A Keynesian Approach by Engelbert Stockhammer

Velfærd på vildspor. Modsigelser i velfærdssamfundet by Erik Christensen

The heretical political discourse. A discourse analysis of the Danish debate on basic income by Erik Christensen

Borgerløn. Fortællinger om en politisk idé by Erik Christensen

Ledelse og læring. I organisationer by Erik Elgaard Sørensen, Lise Hounsgaard, Birgit Ryberg og Frode Boye Andersen

Organisatorisk læring gennem udviklingsprojekter. by Erik Laursen og Jørgen Gulddahl Rasmussen

Case-studier af og om mennesker i organisationer. Forberedelse, feltarbejde, generering, tolkning og sammendrag af data for eksplorativ integration, test og udvikling af teori. by Erik Maaløe

Hjælp gennem 100 år. Fra arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp by Erik Stubtoft

IT-støttet videndeling i byggebranchen. Et casestudie af en dansk byggevirksomehd by Erling C. Havn

Unemployment and mental disorders. An empirical analysis by Esben Agerbo, Preben Bo Mortensen og Niels Westergaard-Nielsen

Den nya arbetsdelningen. Arbets- och näringslivets organisatoriska omvandling i tid, rum och tal by Eskil Ekstedt og Elisabeth Sundin

Gösta Rehn, the Swedish model and labour market policies. international and national perspectives by Eskil Wadensjö og Henry Milner

Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity by Etienne Wenger

Praksisfællesskaber. Læring, mening og identitet by Etienne Wenger

Cultivating Communities of Practice. A guide to Managing Knowledge by Etienne Wenger, Richard McDermott og Willilam M. Snyder

Promoting gender equality in the workplace. by Etta Olgiati og Gillian Shapiro

Benchmarking Working Europe 2003. by ETUC

Jobs after war. A critical challenge in the peace and reconstruction puzzle by Eugenta Date-Bah

Working together. Work space, organization and the conception of work by Eva Bjerrum og Stinne Aaløkke

Grått guld. om nio nordiska arbetsplatser som tar tillvara de erfarna by Eva Ekelöf og Ulla Kindenberg

Mobning på arbejdspladsen. Årsager og løsninger by Eva Gemzøe Mikkelsen, Kirsten Kullberg og Inger Lise Eriksen-Jensen

Global capitalism unbound. Winners and losers from offshore outsourcing by Eva Paus

Internationale Arbeitsregulierung in Zeiten der Globalisierung. Politisch-organisatorisches Lernen in der Internationalen Arbeitsorganisation by Eva Senghaas-Knoblach, Jan Dirks og Andrea Liese

Bekänna färg. Modernitet, maskulinitet, professionalitet by Eva Silvén

Gender regimes, family policies and attitudes to female employment. A comparison of Germany, Italy and Sweden by Eva Sundström

Kors & tvärs. Intersektionalitet och makt i storstadens arbetsliv by Ewa Gunnarsson, Anders Neergaard og Arne Nilsson

Managing workplace health. Sweden meets Europe by Ewa Menckel og Lars Österblom

'If you are a good leader, I am a good follower'. Working and leisure relationships between Danish and Filipino seafarers on board Danish ships. by Fabienne Knudsen

"If you are a good leader I am a good follower". Arbejds- og fritidsrelationer mellem danskere og filippinere om bord på danske skibe by Fabienne Knudsen

HRM, Work and Employment in China. by Fang Lee Cooke

Sex discrimination in the workplace. Multidisciplinary perspectives by Faye J. Crosby

Affirmative Action Is Dead. Long Live Affirmative Action by Faye J. Crosby

Intellectual capital and knowledge management. Strategic management of knowledge resources by Federica Ricceri

Overeducation In Europe. Current Issues in Theory and Policy by Felix Büxhel, Andries de Grip og Antje Mertens

Employment Relations and National Culture. Continuity and Change in the Age of Globalization by Ferrie Pot

Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning. En kunskapsöversikt by Finansdepartementet (udg.)

Från socialbidrag til arbete. Betänkande by Finansdepartementet (udg.)

Winners and loosers in flexible labour markets. The fate of women with chronic illness in contrasting policy environment by Finn Diderichsen

Kunsten at arbejde. by Finn Janning

Methods and practices in participatory design. by Finn Kensing

Arbejdstid. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 by Finn Tüchsen

Gender, diversity and trade unions. international perspectives by Fiona Colgan og Sue Ledwith

Selvledelse. Selvet på arbejde by Flemming Andersen

Løn som fortjent?. Nye lønformer i den offentlige sektor by Flemming Ibsen og Jens Finn Christensen

Aktøranalyse I - a-kassernes, uddannelsesinstitutionernes, amtets og kommunernes vurdering af og holdning til forsøget i Århusregionen. by Flemming Larsen, Jørgen Stamhus, Henning Jørgensen, Charlotte Hansen og Rasmus Juul Møberg

Kommunal aktivering. Mellem diciplinering og integration by Flemming Larsen, Nicolai Abildgaard, Thomas Bredgaard og Lene Dalsgaard

Indvandring og integration. by Flemming Mikkelsen

Internationale Integration und Arbeitslosigkeit. Eine wachstumstheoretische Analyse by Florian Späte

The European labour market. Regional dimensions by Floro Ernesto Caroleo og Sergio Destefanis

Welfare For The Unemployed In Britain And Germany. Who Benefits? by Frances McGinnity

Globalisation, Company Strategies and Quality of Working Life in Europe. by Francesco Garibaldo og Volker Telljohann

Arbejdsløse og aktivering. by Frank Ebsen, Jens Guldager og Ulla Hagen

Employment Equity and Affirmative Action. An International Comparison by Frank Horwitz, Peter Sloane og Harish C. Jain

The new division of labor. How computers are creating the next job market by Frank Levy og Richard J. Murnane

Arbeit und Gewerkschaft Flexibel, aber sicher. by Frankfurter Rundshau

Engagement i arbejdet. Involvering i organisationer by Frans Bévort, Povl Erik Jensen og Arne Prahl

Social responsibility of the modern enterprise. by Frans Pennings, Yvonne Konijn og Albertine Veldman

National Labour Relations in Internationalized Markets. A comparative study of institutions, change, and performance by Franz Traxler, Sabine Blaschke og Bernhard Kittel

Innovations in safety management. addressing career knowledge needs by Fred A. Manuele

Psychological capital. Developing the human competitive edge by Fred Luthans, Carolyn M. Youssef og Bruce J. Avolio

Kommuner og virksomheders samspil om socialt engagement. by Frederikke Beer og Bodil Damgaard

Statslig og kommunal beskæftigelsesindsats. Implementering af "Flere i arbejde" før strukturreformen by Frederikke Beer, Søren Winter, Mette H. Skou, Mads V. Stigaard, Annemette C. Henriksen og Nina Friisberg

Causes and labor market consequences of producer heterogeneity. by Fredrik Andersson

Arbeit - Umwelt - Wachstum. Nachhaltigkeitsaspekte des sektoralen Strukturwandels by Friedrich Hinterberger og Hermann Schnabel

Institutions And Wage Formation In The New Europe. by Gabriel Fagan, Paolo Mongelli og Julian Morgan

Child labour in South Asia. by Gamini Herath og Kishor Sharma

Work motivation. History, theory, research, and practice by Gary P. Latham

Beyond the boycott. Labor rights, human rights, and transnational activism by Gay W. Seidman

Kulturer og organisationer. by Geert Hofstede

Psykologi i organisation og ledelse. by Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann

Trade Unions and Democracy. Strategies and Perspectives by Geoffrey Wood, Mark Harcourt, Shirin M. Rai og Wyn Grant

Knowing in Firms. Understanding, managing and Measuring Knowledge by Georg von Krogh, Johan Roos og Dirk Kleine

Essays In Economic Theory, Growth And Labor Markets. A Festschrift in Honor of E. Drandakis by George Bitros og Yannis Katsoulacos

Night work of women in industry. Standards and sensibility by George P. Politakis

Labour Regulation in a Global Economy. by George Tsogas

Reigniting the labor movement. Restoring means to ends in a democratic labor movement by Gerald Friedman

Future of Worker Representation. by Geraldine Healy, Edmund Heery, Philip Taylor og William Brown

The competent organization. a psychological analysis of the strategic management process by Gerard P. Hodgkinson og Paul R. Sparrow

Working in the service sector. A tale from different worlds by Gerhard Bosch og Steffen Lehndorff

New European approaches to long term unemployment. by Germana Di Domenico og Silvia Spattini

The New World of Work. Labour Markets in Contemporary Ireland by Gerry Boucher og Grainne Collins

Arbejdslivets psykologi. Arbejdet, organisationen og de menneskelige ressourcer by Gert Graversen og Henrik Holt Larsen

Social kapital. En introduktion by Gert Tinggaard Svendsen og Gunnar Lind Haase Svendsen

Globalization and organization. World society and organizational change by Gili S. Drori, John W. Meyer og Hokyu Hwang

Working time in comparative perspective - Vol. 1. Patterns, trends and the policy implications of earnings inequality and unemployment by Ging Wong og Garnett Picot

Education and training in Europe. by Giorgio Brunello, Pietro Garibaldi og Etienne Wasmer

As time goes by. Flexible work hours, health and well-being by Giovanni Costa

Arbeit, Technik, Sicherheit und Gesundheit in der Wissensgesellschaft. Wissensmanagement in lernenden Organisationen by Gisela Kiesay

Relationer i organisationer. En verden til forskel by Gitte Haslebo

Familievenlige arbejdsliv?. En antropologisk undersøgelse af identitetsdannelse blandt udearbejdende børneforældre by Gitte Vestergaard

The older worker advantage. Making the most of our aging workforce by Gordon F. Shea og Adolf Haasen

Professions, competence and informal learning. by Graham Cheetham og Geoff Chivers

The Meaning of Militancy?. Postal Workers and Industrial Relations by Gregor Gall

Union organizing. by Gregor Gall

The regulation of work and employment in global firms. by Gregor Murray og Gilles Trudeau

Young workers in the global economy. Job challenges in North America, Europe and Japan by Gregory DeFreitas

Innvandringens velferdspolitiske konsekvenser. Nordisk kunnskapsstatus by Grete Brochmann

Pædagogisk Ledelse. – i mange refleksionsmønstre by Grethe Andersen

Den inre teatern i lärandet. en studie om kunskapsväxandet inom hantverk by Gunilla Andersson Gustafsson

Vem gör jobbet och vad är det värt?. Kön, arbetsfördelning och mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv by Gunilla Blomqvist

Arbeit über 45. historische, psychologische und physiologische Perspektiven älterer Menschen im Berufsleben by Gunnar Aronsson og Åsa Kilbom

Public administration in transition. Theory, practice, methodology by Gunnar Gjelstrup og Eva Sørensen

The creation and destruction of social capital. Entrepreneurship, co-operative movements and institutions by Gunnar Lind Haase Svendsen og Gert Tinggaard Svendsen

Mislykket integration?. Indvandrernes møde med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet by Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen

Arbetet - välfärdens grundval. by Gunnar Wetterberg

Homosexuellas villkor i arbetslivet. by Gunnel Forsberg, Liselotte Jakobsen og Goldina Smirthwaite

Global Labour Flexibility. Seeking Distributive Justice by Guy Standing

Full employment in Europe. Managing labour market transitions and risks by Günther Schmid

The dynamics of full employment. social integration through transitional labour markets by Günther Schmid og Bernard Gazier

European Labour Relations. Vol 2. Selected country studies by György Szell

European Labour Relations. Vol 1. Common features by György Szell

Why Deregulate Labour Markets?. by Gösta Esping-Andersen og Marino Regini

Belastung und Beanspruchung von Lehrerinnen und Lehrern. by H.-G. Schönwälder, J. Berndt, F. Ströver og G. Tiesler

Arbejdsmiljø i ældreplejen i Danmark. Resultater og konklusioner by Hanna Sigga Madslund

Noen år til?. Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner by Hanne Bogen og Tove Midtsundstad

Frihet för de rika, moral åt de fattiga?. Om SAF:s syn på frihet och arbetsmoral 1902-1935 by Hans Dahlqvist

Fri att konkurrera, skyldig att producera. En idéhistorisk avhandling om SAF by Hans Dahlqvist

Industrial relations and European integration. Trans- and supranational developments and prospects by Hans Dahlqvist og Berndt Keller

Frem mod år 2000. Har fagbevægelsen en fremtid? by Hans Erik Madsen

Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen. strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats by Hans Hvenegaard og Jens Voxtrup Petersen

Det meningsfulde arbejde. Udvikling af det sociale arbejdes psykiske arbejdsmiljø, indhold og organisering by Hans Hvenegaard, Hans Jørgen Limborg, Edvin Grinderslev og Hanne Nørby Rasmussen

Når vaner udfordres. På vej mod en lærende sikkerhedsorganisation? by Hans Hvenegaard, Pernille Bottrup og Per Langaa Jensen

En lærende sikkerhedsorganisation. by Hans Hvenegaard, Pernille Bottrup, Peter Hasle, Per Langaa Jensen og Ole Broberg

Gruppeorganiseret arbejde. På vej mod bedre arbejdsmiljø og konkurrenceevne by Hans Hvenegaard, Peter Hasle, Helge Hvid og Helge Jessen

Den risikable fleksibilitet. På vej mod et »nyt« arbejdsmiljø by Hans Jørgen Limborg

Fem fortællinger om den samme historie. En beretning om udvikling af det sociale arbejdes indhold og organisering by Hans Jørgen Limborg og Hans Hvenegaard

Én stor familie. Trivsel i den lille virksomhed by Hans Jørgen Limborg, Hans Hvenegaard og Eva Thoft

Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet. by Hans Robertsson

The working poor in Europe. Employment, poverty and globalization by Hans-Jürgen Andress og Henning Lohmann

Sosialt arbeid. Historie og bakgrunn by Hans-Jørgen Wallin Weihe

Glomalization, unvertainty and women's careers. An international comparison by Hans-Peter Blossfeld og Heather Hofmeister

Globalization, uncertainty and men's careers. An international comparison by Hans-Peter Blossfeld og Melinda Mills

Globalization, uncertainty and late careers in society. by Hans-Peter Blossfeld, Sandra Buchholz og Dirk Hofäcker

Young workers, globalization and the labor market. Comparing early working life in eleven countries by Hans-Peter Blossfeld, Sandra Buchholz, Erzsébet Bukodi og Karin Kurz

The state at work, volume 2. Comparative public service systems by Hans-Ulrich Derlien og B. Guy Peters

The state at work, volume 1. Public sector employment in ten western countries by Hans-Ulrich Derlien og B. Guy Peters

Labor Movement. How Migration Regulates Labor Markets by Harald Bauder

Working time preferences in sixteen European countries. by Harald Bielenski, Gerhard Bosch og Alexandra Wagner

The Oxford Handbook of Organization Theory. by Haridimos Tsoukas og Christian Knudsen

Gender and Power in the Work Place. Analysing the Impact of Economic Change by Harriet Bradley

Ethnicity and gender at work. Inequalities, careers and employment relations by Harriet Bradley og Geraldine Healy

The New Structure of Labor Relations. Tripartism and Decentralization by Harry C. Katz, Wonduck Lee og Joohee Lee

Rethinking expertise. by Harry Collins og Robert Evans

The Economics Of Affirmative Action. by Harry J. Holzer og David Neumark

Villkor i arbete med människor. En antologi om human servicearbete by Harry Petersson, Vesa Leppänen, Sandra Jönsson og Joakim Tranquist

Labour Market and Social Protection Reforms in International Perspective. by Hedva Sarfati og Giuliano Bonoli

Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning by Hege Torp

Normalarbeidsdagen. i utvikling eller avvikling? by Heidi Nicolaisen

Moral Leadership in Action. Building and Sustaining Moral Competence in European Organizations (NHIL) by Heidi von Weltzien Hiovik

Die Förderung menschlicher Flexibilität in modernen Arbeitsstrukturen. by Heinz Stiewe

Jordemoderfaglig identitet mellem tålmodighedsomsorg og omsorgsrationalitet. Analyse af jordemødres omsorg og identitet i historisk perspektiv by Helen Cliff

Workplace Learning in Context. by Helen Rainbird, Alison Fuller og Anne Munro

Sjukvårdens industrialisering. Mellan curing och caring - sjuksköterskearbetets omvandling by Helén Strömberg

Does Anybody Care?. Public and Private Responsibilities in Swedish Eldercare 1940-2000 by Helene Brodin

Social ansvarlighed. Fra idealisme til forretningsprincip by Helene Tølbøll Djursø og Peter Nedergaard

Preventing violence and harassment in the workplace. by Helge Hoel, Cary L. Cooper og Vittorio Di Martino

Arbejde og bæredygtighed. by Helge Hvid

Ressourcer og velfærd i arbejdslivet. by Helge Hvid

Human development and working life. Work for welfare by Helge Hvid og Peter Hasle

Kommunikation og organisationsforandring. by Helle Alrø og Søren Frimann

Socialt arbejde i et globaliseret samfund. Udfordringer til en profession by Helle Antczak og Helle Johansen

Virksomheders sociale ansvar - Årbog 2003. by Helle Holt

Det kønsopdelte arbejdsmarked. En kvantitativ og kvalitativ belysning by Helle Holt, Lars Pico Geerdsen, Gunvor Christensen, Caroline Klitgaard og Marie Louise Lind

Virksomheders sociale engagement. Årbog 2004 by Helle Holt, Martin S. Jørgensen, Søren Jensen og Dorthe Lange

Ledige HK’ere. Erfaringer med og ønsker til job by Helle Holt, Søren Jensen og Dines Andersen

Ledelsessamtaler. Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse by Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuss, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Forandringskommunikation. Forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse by Helle Petersen

Migration and domestic work. A European perspective on a global theme by Helma Lutz

The political economy of European employment. European integration and the transnationalization of the (un)employment question by Henk Overbeek

Når lønmodtagere fratræder virksomheder. by Henning Bjerregård Bach

300-timersreglen. Betydningen af 300-timers-reglen for gifte kontanthjælpsmodtagere by Henning Bjerregård Bach og Brian Larsen

De svageste kontanthjælpsmodtagere. Barrierer for beskæftigelse. by Henning Bjerregård Bach og Joachim Boll

Arbejdsskader og modtagelse af velfærdsydelser. by Henning Bjerregård Bach og Mohammad Azhar Hussain

De velfærds- og arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser af arbejdsskader. by Henning Bjerregård Bach og Mohammad Azhar Hussain

Rummelighed på kommunale arbejdspladser. by Henning Hansen, Sanne Ipsen og Mette Marie Juul

Consensus, Cooperation And Conflict. The Policy Making Process in Denmark by Henning Jørgensen

Flexicurity and beyond. by Henning Jørgensen og Per Kongshøj Madsen

Arbejde og politik. Undervejs med CARMA 2002 by Henning Jørgensen, Thomas Bredgaard, Lene Dalsgaard og Flemming Larsen

Hvor vildt kan det blive?. Forankring af participation belyst gennem kommunikativ praksis i arbejdslivet by Henrik Buhl

Arbejdskraftkvalifikationer og regional industriudvikling. by Henrik Christoffersen og Anne Kaag Andersen

Den danske ingeniørs historie 1850-1920. Danske ingeniørers uddannelse, professionalisering og betydning for den danske moderniseringsproces by Henrik Harnow

Ledelse i øjenhøjde. Mellemlederen i centrum. Hvidbog by Henrik Holt Larsen

Human Ressource Management. Licence to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? by Henrik Holt Larsen

Noget for noget?. Rekruttering og fastholdelse af unge højtuddannede by Henrik Holt Larsen

Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. by Henrik Holt Larsen og Connie Svabo

Managing human resources in Europe. A thematic approach by Henrik Holt Larsen og Wolfgang Mayrhofer

International labour standards. history, theories and policy options by Henrik Horn, Lisa Roman, Judith Shapiro og Kaushik Basu

Essays on voting behavior, labor market policy and taxation. by Henrik Jordahl

Funktionærloven. by Henrik Karl Nielsen

Arbeidsmiljø og partsbasert foretaksutvikling. Erfaringer fra nordiske utviklingsprojekter by Henrik Kvadsheim, Tor Claussen, Martin Hedman, Roger Andersson, Palle Banke, Eva-Carina Nørskov og Tapiio Koivisto

Videnledelse i praksis. En brugsbog by Henrik W. Bendix og Anders Harbo

Miljø- og arbejdsmedicin. by Herman Autrup

Europæiske samarbejdsudvalg opstår. Aktører, forhandlinger og strategier by Herman Knudsen

Multinationale lønmodtagere. Erfaringer med europæiske samarbejdsudvalg by Herman Knudsen og Ole Ravnholt Sørensen

Collective bargaining on employment and competitiveness in Denmark. by Herman Knudsen, Jens Lind og Ole Ravnholt Sørensen

Arbejdsmiljø i Danmark 2000. En kortlægning af lønmodtageres og selvstændiges arbejdsmiljø og helbred by Hermann Burr

Ensidigt gentaget arbejde i udvalgte sektorer på det danske arbejdsmarked 1996-97. by Hermann Burr

Mitbestimmung und Gerechtigkeit. Zur moralischen Grundstruktur betrieblicher Verhandlungen by Holger Lengfeld

Globalization and labor. by Horst Siebert

Good Work. When Excellence and Ethics Meet by Howard Gardner, Mihaly Csikszentmihalyi og William Damon

Corporate Governance and Labour Management. An International Comparison by Howard Gospel og Andrew Pendleton

Labour markets, gender and institutional change. essays in honour of Günther Schmid by Hugh Mosley, Jacqueline O'Reilly og Klaus Schömann

International Human Resource Management.. A Critical Text by Hugh Scullion og Margaret Linehan

Health changes in a changing labour market. by Hugo Westerlund

Managing employment change. the new realities of work by Huw Beynon

Dual labour markets and menu costs. Explaining the cyclicality of productivity and wage differentials by Huw David Dixon, Claus Thustrup Kreiner og Henrik Jacobsen Kleven

Arbeidsmedisin. - for allmennpraktikere by Håkon Lasse Leira