New books  

All books at Working Life Info

Alphabetic I-L (after first name)


Når det dårlige arbejde også er godt. Medarbejderperspektiver på ændret arbejdsorganisering belyst gennem udviklingsprojekter i rengøringsbranchen by Ida Bering

Ude af trit?. Forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse by Ida Bering, Jens Christian Nielsen og Finn M. Sommer

Regulating new forms of employment. Local experiments and social innovation in Europe by Ida Regalia

Hours of Work. From fixed to flexible? by ILO

Fundamental rights at work and international labour standards. by ILO

Good practices. Gender mainstreaming in actions against child labour by ILO

Key indicators of the labour market - 2001-2002. by ILO

A Future Without Child Labour. by ILO

Organisationsutveckling och jämställdhet. En studie i tre företag by Inga-Britt Drejhammer

Arbetsmiljö, kaoskompetens och mening. by Ingalill Eriksson

Pedagogiskt arbete och kön. med historiska och nutida eksempel by Ingegerd Tallberg Broman

Lederskab i velfærdsorganisationer. by Ingela Thylefors

Efter Arbetet. synen på nedläggningen och dess konsekvenser by Ingela Wadbring, Lennart Weibull og Annika Bergström

Ledelse og samarbeid i staten. by Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Arbejdsmiljø ved udbud af busdrift. by Inger-Marie Wiegman og Karin Mathiesen

Drivsel. Drift og trivsel i callcentre by Inger-Marie Wiegman, Niels Møller og Jens Voxtrup Petersen

Perspektiv på utbrändhet. om orsaker och motkrafter by Ingmar Svensson og Håkan Jenner

Why Work?. Comparative Studies on Welfare Regimes and Individuals' Work Orientations by Ingrid Esser

Genusperspektiv på yrkesmässiga relationer. omsorg i mans- och kvinnodominerade yrken by Ingrid Nilsson Motevasel

Skills, training & human ressource development. A critical text by Irena Grugulis

Zeit und Arbeit. Eine Einführung by Irene Raehlmann

Evaluation in health promotion. principles and perspectives by Irving Rootman

Flexible Work Arrangements. Conceptualizations and International Experiences by Isik Urla Zeytinoglu

Virksomhedsrevalidering som vendepunkt. by Ivan Harsløf, Sanne Nissen Møller og Anders Ellegaard Hansen

Working long hours. A review of the evidence. Volume 1 main report by J. Kodz

An Introduction to the Study of Industrial Relations. by J.H. Richardson

Ledelse og medarbejdere. Samarbejdets psykologi by Jacob Alsted og Ditte Haslund

Virksomhedsetik. Grundbog i organisation og ansvar by Jacob Dahl Rendtorff

The Employment Relationship. Examining Psychological and Contextual Perspectives by Jacqueline A-M. Coyle-Shapiro, Lynn M. Shore, M. Susan Taylor og Lois E. Tetrick

Regulating Working-time. Transitions In Europe by Jacqueline O'Reilly

Women and employment. Changing lives and new challenges by Jacqueline Scott, Shirley Dex og Heather Joshi

Work and Employment in the High Performance Workplace. by Jacques Belanger, Giles Anthony, Paul-Andre Lapointe og Gregor Murray

Perspektiver på supervision. En erhvervspsykologisk antologi by Jakob Hassing Pedersen

Når organisationen bliver mangfoldig. by Jakob Lauring

Handbook of occupational health psychology. by James Campbell Quick og Lois E. Tetrick

In the company of men. Male Dominance and Sexual Harassment by James E. Gruber og Phoebe Morgan

Women and stress. by James H. Humphrey

Modstillinger i organisations- og ledelsesteori. by James Høpner, Thorkild B. Jørgensen, Torben Andersen og Henrik Sørensen

Stereotype threat effects in employment settings. by James L. Farr

Developing an effective safety culture. a leadership approach by James Roughton og James Mercurio

Work, Locality and the Rhythms of Capital. by Jamie Gough

Folkeskikk og uskikk på jobben. Konfliktløsning på arbeidsplassen by Jan Atle Andersen

Arbeidsliv, historie, samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv by Jan Heiret, Olav Korsnes, Knut Venneslan og Øjvind Bjørnson

Illegal Immigrants and Developments in Employment in the Labour Markets of the EU. by Jan Hjarno

In search of effective disability policy. Comparing the developments and outcomes of the Dutch and Danish disability policies by Jan Høgelund

The reservation wage theory, vocational rehabilitation and the return to work of disabled employees. by Jan Høgelund og Anders Holm

Langvarigt sygefravær. Hvad sker der og hvordan går det? by Jan Høgelund, Trine Filges og Søren Jensen

Challenge of organising and implementing corporate social responsibility. by Jan Jonker og Marco de Witte

Arbeit und Ambivalenz. Die Professionalisierung Sozialer und Informatisierter Arbeit by Jan Kruse

Geschichte der Arbeit und Arbeit als Geschichte. by Jan Kruse

Wages and currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth century by Jan Lucassen

Designing for humans. by Jan Noyes

Unraveling the Rag Trade. Immigrant Entrepreneurship in Seven World Cities by Jan Rath

Verdiskapende endring. Veien mot beste praksis by Jan Sverre Amundsen

Arbetsintegrerat lärande. by Jan Theliander

Control and the psychology of health. theory, measurement and applications by Jan Walker

Organizational stress. by Jane Cranwell-Ward og Alyssa Abbey

Exploring positive relationships at work. Building a theoretical and research foundation by Jane E. Dutton og Belle Rose Ragins

Gendered talk at work. Constructing gender identity through workplace by Janet Holmes

Hands. Physical Labor, Class, and Cultural Work by Janet Zandy

Changing life patterns in Western Industrial Societies. by Janet Zollinger Giele og Elke Holst

Organisations, identities and the self. by Janette Webb

Research companion to the dysfunctional workplace. Management challenges and symptoms by Janice Langan-Fox, Cary L. Cooper og Richard J. Klimoski

Caught in the machinery. Workplace accidents and injured workers in nineteenth-century Britain by Janie L. Bronstein

In defence of labour market institutions. Cultivating justice in the developing world by Janine Berg og David Kucera

Den umulige samtale. Sprog, køn og magt i jobsamtaler by Jann Scheuer

On social and economic factors in the developing European labour law. Reasoning on collective redundancies, transfer of undertakings and converse pyramids by Jari Hellsten

Psychopathology in the Workplace. Recognition and Adaptation by Jay C. Thomas og Michel Hersen

Situeret læring. Og andre tekster by Jean Lave og Etienne Wenger

Living Labour. The Sociology of New Production Relations by Jean Pierre Durand

Fra stress til trivsel. I den pædagogiske verden by Jeanett Bonnichsen

Indvandrere x26 arbejdsmarkedet. by Jeanette E. Dahl, Vibeke Jakobsen og Ruth Emerek

Tolerance for Ambiguity. The Intersection between Ethical Climate, Psychological Climate, and Ethnic Diversity by Jeanette Lemmergaard

The Emergence of European Trade Unionism. by Jean-Louis Robert, Antoine Prost og Chris Wrigley

International Labour Law. by Jean-Michel Servais

The psychology of work. theoretically based empirical research by Jeanne M. Brett og Fritz Drasgow

Work in the Global Economy. by Jean-Pierre Laviec, Mitsuko Horiuchi og Kazuo Sugeno

Tax Liability Side Equivalence in Gift-Exchange Labor Markets. by Jean-Robert Tyran

Participation and Democracy at Work. Essays in Honour of Harvie Ramsay by Jeff Hyman, Bill Harley og Paul Thompson

From Welfare to Workfare. The Unintended Consequences of Liberal Reform, 1945-1965 by Jennifer Mittelstadt

Professional learning in nursing. by Jenny Spouse

Tid og velfærd. by Jens Bonke

Stress, Time Use and Gender. by Jens Bonke og Fredrik Gerstoft

Timing and Flexibility of Housework and Men and Women's wages. by Jens Bonke og Nina Smith

Engineering science, skills and bildung. by Jens Christensen, Lars Bo Henriksen og Anette Kolmos

Den gode dialog. Kommunerapporter fra arbejdsmarkedsområdet by Jens Guldager

Teknologi, arbejde og sociale klasser. Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse by Jens Hoff

Der Umweltschutzsektor und seine Bedeutung für den Arbeitsmarkt. by Jens Horbach

Grundlæggende arbejdsret. by Jens Kristiansen

Den kollektive arbejdsret. by Jens Kristiansen

Labour and Employment Regulation in Europe. by Jens Lind, Herman Knudsen og Henning Jørgensen

Ledelse af projektmylderet. Hovrdan ledes virksomhedens mange udviklingsprojekter bedst? by Jens Ove Riis og Hans Mikkelsen

Arbejdssamfundet. Den beslaglagte tid og den splittede identitet by Jens Tonboe og Michael Hviid Jacobsen

Arbetets undergång. nedgången av den globala arbetskraften och gryningen för eftermarknadstiden by Jeremy Rifkin

Stress at work. Management and prevention by Jeremy W. Stranks

Industrial Relations. Towards A Theory of Negotiated Connectedness by Jerome Joseph

The aging workforce. Realities, myths, and implications by Jerry W. Hedge, Walter C. Borman og Steven E. Lammlein

Fra magtkamp til konsensus. Arbejdsmarkedspensionerne og den danske model by Jesper Due og Jørgen Steen Madsen

Fra storkonflikt til barselsfond. Den danske model under afvikling eller fornyelse by Jesper Due og Jørgen Steen Madsen

3F-fusionen og afdelingernes virkelighed. En kvantitativ analyse by Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Mikkel Møller Johansen og Katrine Søndergård

Den nødvendige fusion. Fra KAD og SID til 3F - Fagligt Fælles Forbund by Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Mikkel Møller Johansen og Katrine Søndergård

Ensidigt gentaget arbejde x26 psykisk trivsel?. med fokus på mening x26; meningsløshed i arbejdet og arbejdets påvirkning af familielivet by Jesper Isaksen

Kontorsarbetets form. Studie av den rumsliga strukturens betydelse by Jesper Steen

Arbejdsmiljø og arbejdsevne. Udvikling og afprøvning af en model til at bevare og fremme arbejdsevne by Jette Nielsen og Johnny Dyreborg

Management In Scandinavia. Culture, Context and Change by Jette Schramm-Nielsen, Peter Lawrence og Karl Henrik Sivesind

Towards a politics of the rainbow. self-organization in the trade union movement by Jill C. Humphrey

Women's Employment in Europe. Trends and Prospects by Jill Rubery, Mark Smith og Colette Fagan

Labour law in an era of globalization. transformative practices and possibilities by Joanne Conaghan, Richard Michael Fischl og Karl Klare

Welfare states and the challenge of unemployment. by Jochen Clasen, Martin Rhodes og Maurizio Ferrera

Global inequalities at work. Work's impact on the health of individuals, families, and societies by Jody Heymann

Medarbejder eller modarbejder. Religion i moderne arbejdsliv by Joel Haviv

Ethics and values in industrial-organizational psychology. by Joel Lefkowitz

DASAM 25 år. Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 1980-2005 by Johan Hviid Andersen, Jens Peter Bonde, Finn Gyntelberg, Jens Peter Johansen, Sigurd Mikkelsen, Rolf Petersen og Jane Frølund Thomsen

Scientific basis for Swedish occupational standards. by Johan Montelius

Lokala fack i globala företag. Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket 1925-1985 by Johan Åkerman

Beskæftigelsespolitik i udsatte byområder. by John Andersen

Netværksstyring af kommunernes arbejdsmarkedsrettede indsats. by John Andersen og Jacob Torfing

Long shifts, short rests and vulnerability to shift work. by John Axelsson

International Perspectives on Temporary Work. by John Burgess og Julia Connell

Nonlinear Models, Labour Markets And Exchange. Introductory Surveys in Economics, Volume II by John Creedy

Microsimulation Modelling Of Taxation And The Labour Market. The Melbourne Institute Tax and Transfer Simulator by John Creedy og Alan S. Duncan

Preventing and Managing Injury and Disability at Work. by John Frank og Terrence Sullivan

Ene mod alle. En bog om mobning på arbejdspladsen by John Graversgård

Fleksjob. by John Klausen

National identity and the varieties of capitalism. Comparative essays that analyze the success of Denmark's national political economy by John L. Campbell, John A. Hall og Ove K. Pedersen

Travail et emploi en Europe. by John Morley, Terry Ward og Andrew Watt

People management and performance. by John Purcell, Nicholas Kinnie, Juani Swart, Bruce Rayton og Susan Hutchinson

The Future of Work and Leisure. by John T. Haworth

The Dark Side of Behaviour at Work. How to Understand and Avoid Employees Leaving, Thieving, Deceiving and Whistle Blowing by John Taylor og Adrian Furnham

Breakthroughs and blind spots. Trade union responses to immigrants and ethnic minorities in Denmark and the UK by John Wrench

Diversity management and discrimination. Immigrants and ethnic minorities in the EU by John Wrench

Mellem papiret & virkeligheden. Institutionalisering af sikkerhed i byggebranchen by Johnny Dyreborg

Anställningsotrygghet. Individen på den flexibla arbetsmarknaden by Johnny Hellgren, Magnus Sverke og Katharina Näswall

Kurs for arbeid?. Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere by Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli

En inkluderende fagbevegelse?. Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant by Jon Anders Drøpping og Monica Lund

Working Time and Workers' Preferences in Industrialized Countries. Finding the Balance by Jon C. Messenger

At Your Service?. Comparative Perspectives on Employment and Labour Relations in the European Private Sector Services by Jon Erik Dølvik

European Trade Unions. Coping with Globalisation? by Jon Erik Dølvik

Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden. Utviklingstrekk og konsekvenser by Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Beskæftigelsespolitik i et nyt Europa. by Jon Kvist

Empowerment of employees in small and medium-sized service firms. by Jon Sundbo

Labor Market Institutions and Public Regulation. by Jonas Agell, Michael Keen og Alfons J. Weichenrieder

Ungdomars väg från skola till arbetsliv. Nordiska erfarenheter by Jonas Olofsson og Alexandru Panica

Vägar till en öppnare arbetsmarknad. by Jonas Olofsson og Maria Zavisic

Changing Times. Work and Leisure in Postindustrial Society by Jonathan Gershuny

Typology of knowledge, skills and comptences. Clarification of the concept and prototype by Jonathan Winterton

The Open Method of Co-ordination in Action. The European Employment and Social Inclusion Strategies by Jonathan Zeitlin og Philippe Pochet

Women in decision-making. Equality between women and men Report on existing research in the European Union by Joni Lovenduski og Susan Stephenson

Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talet by Jonny Hjelm

Work, Family And Childcare. An Empirical Analysis of European Households by Joris Ghysels

Work and health country profiles of twenty-two European countries. by Jorma Rantanen

Work in the global village. proceedings of the International Conference on Work Life in the 21st Century by Jorma Rantanen

Proceedings of the International symposium on youth and work. by Jorma Rantanen, Suvi Lehtinen, Helena Taskinen og Timo Leino

Retirement transition and well-being. A 16-year longitudinal study by Jorma Seitsamo

The civil service in the 21st Century. Comparative perspectives by Jos C.N. Raadschelders, Theo A.J. Toonen og Frits M. van der Meer

Corporate social responsibility. Volume 1. Concepts, accountability and reporting by José Allouche

Corporate social responsibility vol. 2. Economic-financial responsibility and stakeholders by José Allouche

Towards full and decent employment. by Jose Antonio Ocampo og K.S. Jomo

Vor- und frühindustrielle Arbeitsmigration. Massenmigrationen in Zentraleuropa im 18. und 19. Jahrhundert by Josef Ehmer

Governments and corporate social responsibility. Public policies beyond regulation and voluntary compliance by Josep M. Lozano, Laura Albareda, Tamyko Ysa, Heike Roscher og Manila Marcuccio

People. The New Asset on the Balance Sheet by Joseph A. DiVanna og Jay Rogers

Does "trickle down" work?. Economic development strategies and job chains in local labor markets by Joseph Persky, Daniel Felsenstein og Virginia Carlson

Manageing the modern workplace. Productivity, politics and workplace culture in postwar Britain by Josepth Melling

Fashioning Inequality. The Multinational Company and Gendered Employment in a Globalizing World by Juanita Elias

Women, employment and organizations. by Judith Glover og Gill Kirton

Precarious work, women, and the new economy. The challenge to legal norms by Judy Fudge og Rosemary Owens

Towards a longer worklife!. Ageing and the quality of worklife in the European Union by Juhani Ilmarinen

Working and Caring over the Twentieth Century. Change and Continuity in Four-Generation Families by Julia Brannen, Peter Moss og Ann Money

Developments in the call centre industry. Analysis, changes and challenges by Julia Connell og John Burgess

Handbook of Work Stress. by Julian Barling, E. Kevin Kelloway og Michael R. Frone

Labour market adjustments in Europe. by Julían Messina, Claudio Michelacci, Jarkko Turunen og Gylfi Zoega

Betriebsräte in Rollenkonflikten. Betriebspolitisches Denken zwischen Co-Management und Gegenmacht by Juri Hälker

Ethnic minorities and the European Employment Strategy. by Jytte Kaltoft Bendixen

Europæisering af arbejdstiden. Et casestudie af samspillet mellem Arbejdstidsdirektivet og arbejdsmarkedssystemerne i fem EU-medlemslande by Jytte Kaltoft Bendixen

Changing working life and the appeal of the extreme right. by Jörg Flecker

Dialog - en udfordring. Mellem involvering og demokratur i organisationsudvikling by Jørgen Bloch-Poulsen

Lydpotter, arbejde og ledelse. Walker Danmark - fra håndværk til multinational business by Jørgen Burchardt

Working Life in Denmark. Researchers and experts. 2006 by Jørgen Burchardt

Dansk arbejdslivsforskning. Forskere og ressourcepersoner 2006 by Jørgen Burchardt

Fattigdom og social eksklusion. Tendenser i Danmark over et kvart århundrede by Jørgen Elm Larsen

Organisationsteoriens klassikere. Fra Taylor og Weber til Simon og Drucker by Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal

Organisationskultur som læreproces og kommunikation. Svendborg Fingarveri 1931-1990 by Jørgen Gleerup

Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning. by Jørgen Gleerup og Niels Buur Hansen

Marginalisering og velfærdspolitik. Arbejdsløshed, jobchancer og trivsel by Jørgen Goul Andersen

Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship. by Jørgen Goul Andersen og Per H. Jensen

Europe's new state of welfare. Unemployment, employment policies and citizenship by Jørgen Goul Andersen, Jochen Clasen, Wim van Oorschot og Knut Halvorsen

Vold på arbejdet. Med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser by Jørgen Møller Christiansen

FTF'ernes arbejde er udfordrende - men det slider på sjælen.. En undersøgelse af FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø 2001 by Jørgen Møller Christiansen

Private virksomheders håndtering af psykisk arbejdsmiljø. by Jørgen Møller Christiansen og Hans Jørgen Limborg

Psykisk arbejdsmiljø i praksis. Håndbog om psykisk arbejdsmiljø i praksis by Jørgen Møller Christiansen, Hanne Nørby Rasmussen og Mogens Agervold

Sensemaking in technology-use mediation. Adapting groupware technology in the context of use by Jørgen P. Bansler og Erling C. Havn

Fabriksarbejdere og funktionærer 1870-1972. by Jørgen Peter Christensen

The evaluation of active labour market policies. Measures, public private partnerships and benchmarking by Jaap de Koning

Researching the World of Work. and methods in studying industrial relations by K. Whitfield og G. Strauss

Decentralised pay setting. A study of the outcomes of collective bargaining reform in the civil service in Australia, Sweden and the UK by K.A. Bender og R. F. Elliott

Flat world, big gaps. Economic liberalilzation, globalization, poverty and inequality by K.S. Jomo

Approaches to flexicurity. EU models by Kaia Philips og Raul Eamets

The spaces of organisation and the organisation of space. Power, identity and materiality at work by Karen Dale og Gibson Burrell

Working to learn. transforming learning in the workplace by Karen Evans, Phil Hodkinson og Lorna Unwin

Human Resource Management. Anniversary Edition by Karen Legge

Køn, etnicitet og barrierer for integration. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv by Karen Margrethe Dahl og Vibeke Jakobsen

Organisationspsykologi. En eksistentiel studievejledning by Karen Schultz

Kønsscreening af publicationer fra Fagbevægelsens Kompetencecenter.. by Karen Valeur Sjørup, Kim Benzon Knudsen, Peter Ussing og Lea Drews

Nordic Questionnaire for Monitoring the Age Diverse Workforce. Review report of QPSNordic-ADW by Kari Lindström, Christina Björklund, Reidar J. Mykletun, Trude Furunes, Gunvor Gard og Krista Pahkin

Virksomheders ledelse og sociale ansvar. Perspektiver på Corporate Governance og Corporate Social Responsibility by Karin Buhmann og Jacob Dahl Rendtorff

Entgrenzung von Arbeit und Leben. Zum Wandel der Beziehung von Erwerbstätigkeit und Privatsphäre im Alltag by Karin Gottschall og Günter G. Voss

Work, Health and Living Conditions for Construction Workers on Large-Scale Construction Projects. by Karin Mathiesen

Arbejde og trivsel i call centre. by Karin Mathiesen og Inger-Marie Wiegman

Sjakket, arbejdet og helbredet. Arbejdsmiljø, helbred og camps. 4. delrapport by Karin Mathiesen og Nadia El-Salanti

Udvikling af arbejdet i callcentre. Sådan gik det by Karin Mathiesen, Inger-Marie Wiegman og Niels Møller

Negative følelsesmæssige reaktioner i arbejdet. En kritisk analyse af udbrændthedsbegrebet by Karin Nielsen

Du är NK!. Konstruktioner av yrkesidentiteter på varuhuset NK ur ett genus- och klassperspektiv 1918-1975 by Karin Åmossa

Før hængte vi hovedet på krogen. Et pilotprojekt om danske virksomheders erfaringer med medstyrende grupper by Karina Marietta Nielsen

Women, family, and work. by Karine S. Moe

Making Sense of the Organization. by Karl E. Weick

Globalisation and business ethics. by Karl Homann, Peter Koslowski og Christoph Luetge

Arbeitsverhältnis. Ist das noch normal? by Karl Michael Scheriau

Arbejderkultur. by Karsten Biering

Global unions. Chellening transnational capital through cross-border campaigns by Kate Bronfenbrenner

Vision versus reality in organizational change. by Kathe Nonås

From Widgets to Digits. Employment Regulation for the Changing Workplace by Katherine V.W. Stone

Femininity in flight. A history of fligth attendants by Kathleen M. Barry

How Institutions Evolve. The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States and Japan by Kathleen Thelen

De professionelle. Forskning i professioner og professionsuddannelser by Katrin Hjort

Professionaliseringen i den offentlige sektor. by Katrin Hjort

Mænd og omsorg. by Katrin Hjort og Steen Baagøe Nielsen

Working Life, Sustainable Health and Retirement for Women. A qualitative analysis from a longitudinal study by Katrina Hugosson

The Realities of Human Resource Management. Managing the Employment Relationship by Keith Sisson og John Storey

European Integration and Industrial Relations. Multi-level Governance in the Making by Keith Sisson og Paul Marginson

The Oxford Book of Work. by Keith Thomas

Pissing on Demand. Workplace Drug Testing and the Rise of the Detox Industry by Ken D. Tunnell

Utbildning, kompetens och arbete. by Kenneth Abrahamson

Var står svensk arbetslivsforskning ?. Lägesbild och framtidsanalys by Kenneth Abrahamson og Thomas Heldmark

Forandringsprojekter som organisatorisk læring. by Kenneth Mølbjerg Jørgensen og Palle Rasmussen

Transnational labour regulation. A case study of temporary agency work by Kerstin Ahlberg, Brian Bercusson, Niklas Bruun, Haris Kountouros, Christophe Vigneau og Loredana Zappalà

Äldre medarbetare. En kvalitativ studie om medarbetares villkor i arbetslivet inom hälso- och sjukvården by Kerstin Nilsson og Eva Bengtsson

Värdet av arbete. Arbetsvärdering som ett lönepolitiskt instrument by Kerstin Rosenberg

Work and Family in the eWork Era. by Kevin Cullen, Norbert Kordey, Lars Schmidt og Elena Gabordi

The Economic and Financial Market Consequences of Global Ageing. by Kieran McMorrow og Werner Roeger

Bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv.. by Kim Benzon Knudsen og Kim Cort

Coaching for viderekomne. Find fremtidsudsigten i filosofiske forståelsesrammer by Kim Gørtz

Værdier med mening. Et filosofisk opråb om etisk funderede værdiprocesser i erhvervslivet by Kim Gørtz og Bo Heimann

Preventing Violence at Work. by Kim Rodgers og Duncan Chappell

På vej mod job?. En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværnede, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen by Kim Sørensen

Working mothers and the welfare state. Religion and the politics of work-family policies in Western Europe and the United States by Kimberly J. Morgan

Liv, arbejde og forvaltning. by Kirsten Ketscher

Virksomhedens personalearbejde. Ledelse og administration by Kjeld Nielsen, Søren Keldorff og Ove Mølvadgaard

Forskning om lärares arbete i klassrummet. by Kjell Granström

Den svenska sjukan. sjukfrånvaron i åtta länder. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi by Kjell Nyman, Sisko Bergendorff og Edward Palmer

Ny personalpsykologi for et arbeidsliv i endring. by Kjell Nytrø og Per Øystein Saksvik

Praxis och tyst kunnande. by Kjell S. Johannessen

Hundra år av välfärdspolitik. Välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige by Klas Åmark

Kontrol og tillid. Ambivalenser i pædagogisk ledelse og udvikling by Klaus Ernst Hansen

Reformen - jetzt!. So geht es mit Deutschland wieder aufwärts by Klaus F. Zimmermann

Family, Household and Work. by Klaus F. Zimmermann og Michael Vogler

Kompetencekraft. by Klaus Guldbrandsen

Mesterlære – læring som social praksis. by Klaus Nielsen og Steiner Kvale

Education, training and employment dynamics. transitional labour markets in the European Union by Klaus Schömann og Philip J. O'Connell

En god forretning. En bog om virksomhedsetik by Klemens Kappel, Jesper Ryberg og Thomas Søbirk Petersen

Læring. Aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx by Knud Illeris

Udspil om læring i arbejdslivet. by Knud Illeris

Læring i arbejdslivet. by Knud Illeris

Arbejdskonflikternes historie i Danmark. Arbejdskampe og arbejderbevægelse 1870-1940 by Knud Knudsen

Nødvendige kompetencer. by Kristine Holm-Jensen

Workplace violence and mental illness. by Kristine M. Empie

Atypisk arbeid. Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge by Kristine Nergaard

Internasjonalisering og fagorganisering. En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid by Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

Environmental Tax Reform And The Labour Market. The Double Dividend in Different Labour Market Regimes by Kurt Kratena

Arbeitsgestaltung und Ergonomie. Good Practice by Kurt Landau

Armut, Scham und Stressbewältigung. Die Verarbeitung ökonomischer Belastungen im unteren Einkommenbereich by Kurt Salentin

Action and interactive research. Beyond practice and theory by Kurt Aagaard Nielsen og Lennart Svensson

Välfärdspolitik och kvinnoyrken. organisation, välfärdsstat och professionaliseringens villkor by Lars Evertsson

The division of labour in post-industrial societies. by Lars H. Hansen

Arbetslivet. by Lars H. Hansen og Pal Orban

Kampen om kunskapen. by Lars Ingelstam

Medicinsk sociologi. Samfund, sundhed og sygdom by Lars Iversen

Det moderne arbejde. Kulturelle og institutionelle forandringer af arbejdet i den danske tekstilindustri 1895-1940 by Lars K. Christensen

Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000. by Lars K. Christensen

Europe - one labour market?. by Lars Magnusson og Jan Ottosson

Arbejdsorganisations- og ledelsespsykologi. by Lars Paludan-Müller

Marginalisation Processes in the Danish Labour Market. by Lars Pico Geerdsen

Som hand i handske. En studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag by Lars Walter

Företagande och gemenskap. Små företags kultur, samverkan och konkurrens by Lars-Erik Wolvén og Eskil Ekstedt

Historical perspectives in industrial and organizational psychology. by Laura L. Koppes

Women's Work. Gender Equality vs. Hierarchy in the Life Sciences by Laurel Smith-Doerr

The gender workplace health gap in Europe. by Laurent Vogel

Personality in work organizations. by Lawrence R. James og Michelle D. Mazerolle

Den socialfaglige praksis ved visitation af arbejdsløse. by Leena Eskelinen og Dorte Caswell

Langtidslediges erfaringer med Arbejdsformidlingen og aktivering. by Leena Eskelinen, Stinne Louise Hansen og Dorte Caswell

Relationsprofessioner. Lærere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere og mellemledere by Lejf Moos, John Krejsler og Per Fibæk Laursen

Organisering, ledning, miljö. by Lena Agevall og Lars Zanderin

Arbete till varje pris. Arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitik by Lena Eriksson og Lena Eriksson

På gränsen till genombrott?. Om det könsuppdelade arbetslivet by Lena Gonäs

Könssegregering i arbetslivet. by Lena Gonäs, Gerd Lindgren og Carina Bildt

Women's conditions in working life. by Lena Karlqvist og Carina Bildt

Fångad av arbete. Om arbetsnakomani och behovet av balans by Lena Nevander Friström

"Till arbetsliv från psykiatrin". en utvärdering av övergångsarbete som metod för att underlätta f d psykiatripatienters återgång till ett aktivt arbetsliv by Lena Persson

101 Women's Patterns of Daily Occupations. Charecteristics and Relationships to Health and Well-being by Lena-Karin Erlandsson

Værdier på arbejde. by Lene Schou, Solveig Hansen og Lotte Colberg Olsen

Strategi og planlægning som læreproces. Seks bløde fremgangsmåder by Lene Sørensen og Victor Vidal

Læring og identitet mellem skole og praktik. Med udgangspunkt i moderne dansk erhvervsuddannelse by Lene Tanggaard Pedersen

Performance-based self-esteem. A driving force in burnout processes and its assessment by Lennart Hallsten, Malin Josephson og Margareta Torgén

Stressen i mitt liv. by Lennart Levi

Working Classes. Global Realities by Leo Panitch og Collin Leys

Vuxenmobbning i människovårdande yrken. by Lillemor R.-M. Hallberg og Margaretha Strandmark

Facader x26 Facetter. Modernisering og læreprocesser i socialpædagogik og forvaltning by Linda Andersen

Chance for balance. Et fælles ansvar. Hovedrapport fra Familie- og Arbejdslivskommissionen by Linda Nielsen

Using biographical and life history approaches in the study of adult and lifelong learning. European perspectives by Linden West, Peter Alheit, Anders Siig Andersen og Barbara Merrill

Grænsefællesskaber. Læring og overskridelse af marginalisering by Line Lerche Mørck

Psychologie für die Wirtschaft. by Lioba Werth

Rekrytering och mångfald. by Lisa Braaf

Man får välja. om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv by Lisbeth Bekkengen

Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser by Lisbeth Højdal og Lene Poulsen

Danske arbejdspladser. Plads til alle? by Lisbeth Pedersen

Det danske arbejdsmarked. Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning by Lisbeth Pedersen og Torben Tranæs

Management of Technology. A cross-disciplinary view of management of technology by Lise Busk Kofoed og Anders Drejer

Styr på arbejdsmiljøarbejdet. Mål, midler og organisering¤fra konfliktfokusering - til løsningsorientering by Lise Fredslund Nielsen og Lars Fritze

Women's Employment in a Comparative Perspective. by Liset van Dijk og Tanja van der Lippe

The change agents. by Liz Nickles

International fusion og spaltning. by Lone L. Hansen

Imports, Exports, and American Industrial Workers Since 1979. by Lori G. Kletzer

Organizing and reorganizing. Power and change in health care organizations by Lorna McKee, Ewan Ferlie og Paula Hyde

Work Stress .. by Lorne Sulsky og Carlla Smith

Køn på arbejde. En kvalitativ undersøgelse af mandlige sygeplejerskers og kvindelige politibetjentes arbejdsliv by Lotte Bloksgaard og Stine Thidemann Faber

Offentligt ansattes strategier. Aflønning, arbejdsbelastning og professionel status for dagplejere, folkeskolelærere og tandlæger by Lotte Bøgh Andersen

Risk analysis. foundations, models, and methods by Louis Anthony jr. Cox

The psychology of sex, gender, and jobs. issues and solutions by Louis Diamant og Jo Ann Lee

Supermarkedet. Fortællingen om en arbejdsplads fra 1950'erne til 2001 by Louise Karlskov Skyggebjerg

Gendered discourse in the professional workplace. by Louise Mullany

Gendered discourse in professional communication. by Louise Mullany

Welfare, the working poor, and labor. by Louise Simmons

Mobile Arbeit in der Schweiz. by Lucienne Rey

Freedom of speech and employment. by Lucy Vickers

Employment relations in a changing society. Assessing the post-fordist paradigm by Luis Enrique Alonso og Miguel Martínez Lucio