New books  

All books at Working Life Info

Alphabetic M-P (after first name)


Kommunernes beskæftigelsesindsats. by M.V. Stigaard, M.F. Sørensen, S.C. Winter, N. Friisberg og A.C. Henriksen

Risques professionnels et santé des médecins. by Madeleine Estryn-Béhar

Att känna sig överflödig. Om anställningsotrygghet ur ett psykologiskt perspektiv by Madeleine Randquist

Læring - en status. by Mads Hermansen

Familj och arbete. Vardagsliv i förändring by Magnus Bygren, Magnus Nermo og Michael Gähler

Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. by Magnus Linderström

Medlemmen, facket och flexibiliteten. svensk fackföreningsrörelse i det moderna arbetslivet by Magnus Sverke og Johnny Hellgren

European unions in the wake of flexible production. papers presented at the Tenth European congress on Work organizational psychology in Prague 2001 by Magnus Sverke, Johnny Hellgren, Antonio Chirumbolo, Hans De Witte, Sjoerd Goslilnga og Katharina Näswall

Job Insecurity and Union Membership. European Unions in the Wake of Flexible Production by Magnus Sverke, Johnny Hellgren, Katharina Näswall, Antonio Chirumbolo, Hans de Witte og Sjoerd Goslilnga

Selvstyrende team. Ledelse og organisering by Mai-Britt Herløv Petersen og Birgit Jordansen

Etik i organisationer. Fra gode hensigter til bedre handlemuligheder by Maja Haslebo og Gitte Haslebo

Rummelighedens rammer. Ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning by Maja Rosenstock, Karen Tinggaard, Helle Holt og Søren Jensen

Virksomheders sociale engagement.. by Maja Rosenstock, Søren Jensen, Joachim Boll, Helle Holt og Niels Wiese

Age dsicrimination in employment. by Malcolm Sargeant

The law on age discrimination in the EU. by Malcolm Sargeant

Global Skill Shortages. by Malcomlm S. Cohen og Mahmood A. Zaidi

Arbetsliv och funktionshinder. by Malena Sjöberg

Struggling with the demon. perspectives on individual and organizational irrationality by Manfred F. R. Kets de Vries

Industrial relations developments in Europe 2004. by Marc Carley

Gender and groupwork. by Marcia B. Cohen og Audrey Mullender

Work and family handbook. Multi-disciplinary perspectives and approaches by Marcie Pitt-Catsouphes, Ellen Ernst Kossek og Stephen Sweet

Towards a European model of industrial relations?. Building on the first report of the European Commission by Marco Biagi

Changing industrial relations x26 modernisation of labour law. liber amicorum in honour of professor Marco Biagi by Marco Biagi, Manfred Weiss og Roger Blanpain

Contemporary ergonomics - 2001. by Margaret A. Hanson

The psychology and management of workplace diversity. by Margaret S. Stockdale og Faye J. Crosby

Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och jobbchanser. by Margareta Bolinder

Gesundheitsressourcen im Beruf. by Margarete Edelmann

Med kurs mod mangfoldighed?. Begreber og praksis i integrationsindsatsen by Margit Helle Thomsen

Kompetencer mellem kulturalisering og mangfoldighed. Om brugen og bedømmelsen af etniske minoriteters kompetencer og ressourcer på det danske arbejdsmarked by Margit Helle Thomsen

Fra faste rammer til fleksibilitet. En handlingsorienteret evaluering af den virksomhedsvendte indsats under arbejdsmarkedsreformen by Margit Helle Thomsen, Elin Jørgensen og Jens Skærbæk

Fathers and Mothers: Dilemmas of the Work-Life Balance. A Comparative Study in Four European Countries by Margret Fine-Davis, Jeanne Fagnani, Dino Giovannini, Lis Højgaard og Hilary Clarke

Was hält Krankenschwestern im Beruf?. by Margret Flieder

From good work to sustainable development. Human resources consumption and regeneration in the post-bureaucratic working life by Mari Kira

Arbetslöshet och arbetsfrihet. Moral, makt och motstånd by Maria Andersson

"At være glad når man står op - og når man går hjem". En evaluering af indsatsen for at styrke arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i den daglige praksis på sygehuse by Maria Appel Nissen

Magt og forandring i socialt arbejde. by Maria Appel Nissen, Keith Pringle og Lars Uggerhøj

När arbetet blev farligt. arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884-1919 by Maria Arvidsson

Occupational Ghettos. The Worldwide Segregation of Women and Men by Maria Charles og David B. Grusky

A lifelong strategy for active ageing. by Maria Jepsen, David Foden og Martin Hutsebaut

Differences and similarities in work. Empirical analyses of micro panel data by Maria Nilsson

Mellan arbete och familj. Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige by Maria Stanfors

Burnout in human service work. Causes and consequences by Marianne Borritz

The negotiable child. The ILO child labour campaign 1919-1973 by Marianne Dahlén

Kompetenceudvikling i udkantsområder. Almen og praksisnær kompetenceudvikling for voksne by Marianne K. Hviid, Hanne Dauer Keller, Anette Rasmussen, Palle Rasmussen og Ulla Thøgersen

Et udviklingsprojekt i en omsorgskultur. by Marianne Linnet

Effekter av innvandring i arbeidsmarkedet. En norsk kontekst by Marianne Røed

Critical reflection at work. Bridging individual and organisational learning by Marianne van Woerkom

Arbete och identitet. Om hur städare blir städare by Marie Aurell

Det flexibla arbetets villkor. Om självförvaltandets kompetens by Marika Hanson

Not just the job. Report of a working group on disabled people using personal assistance and work incentives by Marilyn Howard

From Tellers to Sellers. Changing Employment Relations in Banks by Marino Regini, Jim Katay og Martin Baethge

Full Employment and High Growth in Europe. A New Cycle of Reofms to Play a Leading Role in the New World Economy by Mario Baldassarri og Francesco Busato

Positive factors at work. The first report of the Nordic project by Marit Christensen

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra! by Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Centuries of Child Labour. European Experiences from the Seventeenth to the Twentieth Century by Marjatta Rahikainen

Organizational Learning and the Learning Organization. Developments in theory and practice by Mark Easterby-Smith, John Burgoyne og Luis Araujo

En verden til forskel. Diskursiv inkonsistens og institutionel ineffektivitet.. Case: institutionalisering af etnisk ligestilling på det statslige arbejdsmarked i Danmark by Mark Goli

Employment Policy and the Regulation of Part-time Work in the European Union. A Comparative Analysis by Mark R. Freedland, Silvana Sciarra og Paul Davies

Technology and the decline in demand for unskilled labour. A theoretical analysis of the US and European labour markets by Mark Sanders

Partnership and modernisation in employment relations. by Mark Stuart og Miguel Martínez Lucio

Transitions from Education to Work in Europe. The Integration of Youth into EU Labour Markets by Markus Gangl og Walter Müller

Modern företagsledning och omoderna företagsledare. by Markus Kallifatides

Privatization and Labor. Responses and Consequences in Global Perspective by Marsha Pripstein Posusney, Linda J. Cook og C. Alexander

Violence at work. causes, patterns and prevention by Martin Gill, Bonnie Fisher og Vaughan Bowie

How much risk?. A guide to environmental health hazards by Martin Goldstein og Inge F. Goldstein

Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret. Med særligt fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor by Martin Gräs Lind

Wer beherrscht die Unternehmen?. by Martin Höpner

Will Europe work?. Integration, employment and the social order by Martin Kohli og Mojca Novak

Job på særlige vilkår. Overblik over viden på området by Martin S. Jørgensen, Helle Holt, Pernille Hohnen og Gitte Schimmell

Et længere arbejdsliv. Tilbagetrækningsordninger og arbejdspladsens muligheder by Martin S. Jørgensen, Mona Larsen og Maja Rosenstock

The Political Economy of Work in the 21st Century. Implications for an Aging American Workforce by Martin Sicker

Growth and Employment in Europe. by Martin Zigler

Care work. the quest for security by Mary Daly

Aging and Work. by Masaharu Kumashiro

Industrisamhället Sverige. Arbete, ideal och kulturarv by Maths Isacson

Studying management critically. by Mats Alvesson og Hugh Willmoth

Kön och organisation. by Mats Alvesson og Yvonne Due Billing

Understanding gender and organizations. by Mats Alvesson og Yvonne Due Billing

Om konsten att utveckla partnerskap. by Mats Andersson, Lennart Svensson, Sofia Wistus og Carina Åberg

Lärande i arbetslivet. tio års forskning och utveckling i backspegeln by Mats Utbult

Arbeit in einer alternden Gesellschaft. Problembereiche und Entwicklungstendenzen der Erwerbsbeteiligung Älterer by Matthias Herfurth og Klaus F. Zimmermann

Communicating across cultures at work. by Maureen Guirdham

Virksomheders sociale engagement. Årbog 2006. by Max Mølgaard Miller, Louis Havn, Helle Holt og Søren Jensen

Forebyggelse af arbejdsulykker. Et sikkerhedskulturperspektiv by Mette Bang Dyhrberg

Mænds og kvinders løn. En analyse af løngabet 1997-2001 by Mette Deding og Kennson Wong

Lønforskelle mellem mænd og kvinder 1997-2006. by Mette Deding og Mona Larsen

Employment among immigrant women and men in Denmark. The role of attitudes by Mette Deding og Vibeke Jakobsen

Det fleksible køn på det fleksible arbejdsmarked. by Mette Hartlev

"Med på holdet"- SiD, 2. distrikt. En erfaringsopsamling by Mette Marie Juul

På vej mod det rummelige arbejdsmarked. En erfaringsopsamling af Projekt Virksomhedsrevalidering by Mette Marie Juul og Finn Kenneth Hansen

Når modstand giver mening. by Mette Risak og Claus Falck Larsen

EU industrial relations v. national industrial relations. Comparative and interdisciplinary perspectives by Mia Rönnmar

Labour Market Planning Revisited. by Michael Calnan

Profession, Code, and Ethics. by Michael Davis

International Human Ressource Management. A European perspective by Michael Dieckmann, Paul Sparrow og Chris Brewster

New frontiers of democratic participation at work. by Michael Gold

Forecasting Labour Markets In Oecd Countries. Measuring and Tackling Mismatches by Michael Neugart og Klaus Schömann

The psychology of workplace safety. by Michael R. Frone og Julian Barling

Segmented labor markets and labor mobility. by Michael Reich

Employment Effects of Dispersal Policies on Refugee Immigrants. Part II: Empirical Evidence by Michael Rosholm og Anna Piil Damm

Bare det holder min tid ud. Fagbevægelsen fortid eller fremtid? by Michael Valentin

Managing To Change?. British Workplaces and the Future of Work by Michael White, Stephen Hill, Colin Mills og Deborah Smeaton

Towards a European labour identity. The case of the European works council by Michael Whittall, Herman Knudsen og Fred Huijgen

Collective Agreements and Individual Contracts of Employment. by Michal Sewerynski

Handbook of mental health in the workplace. by Michel Hersen og Jay C. Thomas

The making of the occupationally disabled person. A case study of organizing the disabled in the Swedish welfare state. by Mikael Holmqvist

Arbetsliv, familjeliv och kön. by Mikael Nordenmark

Arbejdsparat eller ej?. En kvaliltativ undersøgelse af visitationen af kontanthjælpsmodtagere i ti kommuner by Mikkel Bo Madsen, Maria Dam Mortensøn og Anders Rosdahl

Vil De gerne have et arbejde?. En undersøgelse af arbejdsmotivation og felksibilitet hos arbejdsmarkedsparate ledige by Mikkel Bo Madsen, Trine Filges, Pernille Hohnen, Søren Jensen og Kirstine Guldager Madsen

Regulering af arbejde og velfærd. Mod nye arbejdsdelinger mellem staten og arbejdsmarkedets parter by Mikkel Mailand

Coalitions and policy coordination. Revision and impact of the European employment strategy by Mikkel Mailand

Marginalisering i regionerne 1990 og 1994. by Mohammad Azhar Hussain

Erhvervene og de langtidsledige. Marginalisering og integration på arbejdsmarkedet by Mohammad Azhar Hussain og Lars Pico Geerdsen

Do wage subsidies reduce ordinary employment?. A firm level panel data analysis by Mohammad Azhar Hussain og Martin Rasmussen

Rekruttering og fastholdelse af personer over 50 år. En kvantitativ undersøgelse på arbejdssteder by Mona Bråten og Max Mølgaard Miller

Lönnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor. by Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke

Lønforskelle mellem offentlig og privat sektor. Med særlig fokus på sundhedskartellets område by Mona Larsen

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet. Evaluering af arbejdsmarkedsreformen III by Mona Larsen og Klaus Langager

Trendenes tyranni. Produksjon og arbeid i et nytt århundre by Monica Rolfsen

Arbeid i team. Læring og utvikling i team by Monica Rolfsen og Morten Levin

The Management of International Enterprises. A Socio-political View by Monir H. Tayeb

Helhedssyn og forklaring. I sociologi, socialt, sundhedsfagligt og pædagogisk arbejde by Morten Ejrnæs og Jens Guldager

Labour market reform incentives in the European Economic and Monetary Union. by Morten Skak

Personality and work. Reconsidering the role of personality in organizations by Murray Barrick og Ann Marie Ryan

Equality, diversity and inclusion at work. A research companion by Mustafa Özbilgin

International Human Resource Management. Theory and Practice by Mustafa Özbilgin

Workplace Bullying. A study on the work environment, well-being and health by Maarit Vartia

Redundancy law in Europe. by Maarten van Kempen, Lisa Patmore, Michael Ryle og Robert von Steinau-Steinruck

Regulating Workplace Safety. Systems and Sanctions by N. Gunningham og R. Johnstone

Intimacy. International Survey of the Sex Lives of People at Work by Nada K. Kakabadse og Andrew Kakabadse

Call centre i Danmark 2004. Ledelse, samarbejde og teknologi by Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman og Ole H. Sørensen

Learning to Labor in New Times. by Nadine Dolby og Greg Dimitriadis

Stress. Det moderne traume. by Nadja U. Prætorius

I can't believe she did that!. Why women betray other women at work by Nan Mooney

Skaber Lean et bedre arbejdsmiljø?. by Nanette Juhler Hansen

Arbejdspladsudvikling. Et alternativ til arbejdspladsvurdering på det psykiske arbejdsmiljø by Nanna Eriksen

Metoder i aktivering og forrevalidering. Observation og interview (2. del) by Nanna Mik-Meyer og Torben Berg Sørensen

Families at Work. by Naomi Gerstel, Dan Clawson og Robert Zussman

Teamwork. Multi-Disciplinary Perspectives by Natalie Gold

Research companion to emotion in organizations. by Neal M. Ashkanasy og Cary L. Cooper

Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology. by Neil Anderson, Deniz S. Ones, Handan Kepir Sinangil og Chockalingam Viswesvaran

Understanding psychological contracts at work. A critical evaluation of theory and research by Neil Conway og Rob B. Briner

Mød konflikten. Om konflikter på arbejdspladsen by Nethe Plenge

Work process knowledge. by Nicholas Charles Boreham og Renan Samurcay

Work and pay in 20th century Britain. by Nicholas Crafts, Ian Gazeley og Andrew Newell

The European Social Model. Modernisation or Evolution? by Nick Adnett

The changing law of the employment relationship. Comparative analyses in the European context by Nicola Countouris

The economics of Union cartelization. by Niels Blomgren-Hansen

Arbejdet under forandring - forandring af arbejdet. Taylorisme, postfordisme eller det udviklende arbejde by Niels Finn Christiansen, Anette Eklund Hansen og Niels Møller

The nordic model of welfare.. A historical reappraisal by Niels Finn Christiansen, Klaus Petersen, Nils Edling og Per Haave

Indenfor - udenfor. Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning i integration og marginalisering by Niels Henning Bjørn

Bolig, mobilitet og marginalisering på arbejdsmarkedet. by Niels Henning Bjørn

De ledige kvinder i Sønderjylland. En analyse af et kønsopdelt arbejdsmarked by Niels Henning Bjørn og Cecilie Dohlmann

Virksomhed og arbejderliv. Bånd, brudflader og bevidsthed på Bx26;W 1850-1920 by Niels Jul Nielsen

Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Den danske arbejder - før, under og efter Den kolde krig by Niels Jul Nielsen

Den danske velfærdsstats historie. Antologi by Niels Ploug, Ingrid Henriksen og Niels Kærgård

Samfundsborger - medarbejder. Debat om de erhvervsrelaterede uddannelser by Niels Warring og Morten Smistrup

Low-wage work in Denmark. by Niels Westergaard-Nielsen

Legende magt. by Niels Åkerstrøm Andersen

Europæisering af arbejdsmarkedet. Bygge- og anlægssektoren i Tyskland, Danmark og Sverige by Nikolaj Lubanski

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening. Brikker til et mønster by Nils Groes, Anders Holm, Tina Honoré Kongsø og Kristian Brink

Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft. Arbejdsliv i Danmark i det nye årtusind by Nina Smith, Peder J. Pedersen, Marie Louise Schultz-Nielsen og Søren Pedersen

En verden til forskel. Arbejdsløses kvalifikationer på spil i virksomheder og arbejdsmarkedsforvaltninger i Grønland by Nordisk Ministerråd

Nordisk Arbejdsløshedsforsikringsmøde 2007. by Nordisk Ministerråd

Facing a Baltic invasion?. Mobility of Baltic labour towards the Nordic countries by Nordisk Ministerråd

Arbetsmiljö och ekonomi. Arbetsmiljöns ekonomiska betydelse i nordisk arbetsmiljöpolitik och tillsyn - slutrapport by Nordisk Ministerråd

Integrering av invandrare. Rollen av bedömning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter i Norden by Nordisk Ministerråd

Seniorers konkurrencekraft. Analyse af seniorpolitikker og seniorers værdi i fire nordiske lande by Nordisk Ministerråd

Barrierer på arbeidsmarkedet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Nordisk seminar, Oslo 3-4 februar 2003 by Nordisk Ministerråd

Female Ambition. How to Reconcile Work and Family by Nuria Chinchilla og Consuelo León

ArbetsKraft. Behovsprövade och individanpassade lönebidrag! by Näringsdepartementet

How to reduce workplace accidents. accident prevention programmes in the member states of the European Union by Office for Official Publications of the European C

Utbrändhet - den nya folksjukdomen. orsaker, förebyggande åtgärder, behandling by Ola Schenström og Martin Krauklis

The ways of Aristotle. Aristotelian Phrónêsis, Aristotelian Philosophy of Dialogue, and Action Research by Olav Eikeland

Contingent Employment. In Europe And The United States by Ole Bergström og Donald Storrie

Fra kæft trit og retning til moderne ledelse. Hæren 1950-1995 by Ole Bjørn M. Jensen, Ole P. Olsen, Per Svensson og John Zilmer

BST og teknologiske forandringer. BST-konsulenten som politisk refleksiv navigatør by Ole Broberg og Ingelise Hermund

Ledelsens indvendighed og etik. by Ole Dissing

Startkurserne. En rapport om et udviklingsprojekt indenfor reva-sektoren. by Ole Elstrup Rasmussen

The virtue of leadership. by Ole Fogh Kirkeby

Fusionsledelse i det offentlige. En huspostil for strukturreformens ledere by Ole Fogh Kirkeby og Lars Goldschmidt

Arbejdets kerne. Om at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i praksis by Ole H. Sørensen, Anita Mac, Hans Jørgen Limborg og Merete Pedersen

Tidsbegrænset ansættelse. by Ole Hasselbalch

Deltid. by Ole Hasselbalch

Labour Law in Denmark. by Ole Hasselbalch

Bliver man lidt småsær af at have sit eget kontor?. Nye samarbejdsformer til debat by Ole Nielsen og Eva Bjerrum

Samfundsvidenskab i praksis. Introduktion til anvendt metode by Ole Riis

Værdiledelse. Om organisationer og etik by Ole Thyssen

Informationsstrategier och yrkesidentiteter. En studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatse by Olof Sundin

Labour market effects of working time reductions and demographic changes. by Oskar Nordström Skans

Does an increase in unemployment income lead to longer unemployment spells?. Evidence using Danish unemployment assistance data by Ott Toomet

Lära eller läras. Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet by Otto Granberg

Från lärandets loopar till lärande organisationer. by Otto Granberg og Jon Ohlsson

Arbejdsbetingelser og fastholdelse af seniorer. Status over den eksisterende viden by Otto Melcior Poulsen, Vilhelm Borg, Nils Fallentin, Thomas Andersson og Carl Nørregaard

Effektutvärderingar inom Arbetsmiljöverket. En beskrivning av insatser inom utvärderingsområdet by Ove Eriksson

Tillidsrepræsentanten og Det rummelige Arbejdsmarked. Evaluering af projekt: Tillidsmanden som personalekonsulent på Det rummelige Arbejdsmarked by Ove Mølvadgaard, Jens Lind og Kjeld Nielsen

Mellan morot och piska. by Owe Grape

Women seafarers. Global employment pollicies and practices by P. Belcher, H. Sampson, M. Thomas, J. Veiga og M. Zhao

The violent workplace. by P.A.J. Waddington, Doug Badger og Ray Bull

Økonomisk vurdering af arbejdsulykker. by Pall Rikhardsson, Birgitte Mogensen og Birgitte Ravn

Distributed Work. by Pamela J. Hinds og Sara Kiesler

Transition, Recession and Labour Supply. by Paolo Verme

Employment and employee rights. by Patricia H. Werhane, Tara J. Radin og Norman E. Bowie

Gendering emotions in organizations. by Patricia Lewis og Ruth Simpson

Work, family, and community. Ezploring interconnections by Patricia Voydanoff

The pain of helping. Psychological injury of helping professionals by Patrick J. Morissette

Ageing and Employment Policies. by Patrik Andersson

Dynamics of Employee Relations. by Paul Blyton og Peter Turnbull

New technology @ work. by Paul Boreham, Rachel Parker, Paul Thompson og Richard Hall

Towards a flexible labour market. Labour legislation and regulation since the 1990s by Paul Davies og Mark Freedland

The politics of working life. by Paul Edwards og Judy Wajcman

eBusiness and workplace redesign. by Paul J. Jackson og Reima Suomi

Authority and Control in Modern Industry. Theoretical and empirical perspectives by Paul L. Robertson

The Future of Work in Europe. by Paul Littlewood, Ignace Glorieux og Ingrid Jönsson

Safeguarding the Organization Against Violence and Bullying. International Perspective by Paul McCarthy og Claire Mayhew

Union-free. Creating a Committed and Productive Workforce by Paul Mooney

Globalizing Human Resource Management. by Paul R. Sparrow, Chris Brewster og Hilary Harris

Sociology and the Future of Work. Contemporary discources and debates by Paul Ransome

Employment, Trade Union Renewal and the Future of Work. The Experience of Work and Organisational Change by Paul Stewart

Contemporary Ergonomics 2002. by Paul T. McCabe

Beyond the bottom line. the search for dignity at work by Paula M. Rayman

Thriving on an aging workforce. Strategies for organizational and systemic change by Paulette T. Beatty og Roemer M.S. Visser

Contesting Public Sector Reforms. Critical Perspectives, International Debates by Pauline Dibben, Geoffrey Wood og Ian Roper

Modernising work in public services. Redefining roles and relationships in Britain's changing workplace by Pauline Dibben, Philip James, Ian Roper og Geoffrey Wood

The Common Nordic Labour Market at 50. by Peder J. Pedersen, Marianne Røed og Eskil Wadensjö

Et grænseløst arbejde. by Peer Hull Kristensen

Managers´ working conditions. stress and health by Peggy Bernin

Wired to the world, chained to the home. telework in daily life by Penny Gurstein

Arbetslöshet, arbetsplatsdemokrati och politiskt deltagande. by Per Adman

Stress hos ledere i Danmark. Årsager, udbredelse og konsekvenser by Per Bech

Seniorer i arbeidslivet. Kunnskap om aldring og arbeid by Per Erik Solem

Professionalisering. En grundbog by Per Fibæk Laursen, Lejf Moos, Henning Salling Olesen og Kirsten Weber

Arbejde eller efterløn?. En erfaringsopsamling by Per H. Jensen, Camilla Andersen og Karen Nielsen Breidahl

Arbete till alla. En nordisk profil för en öppen Europeisk arbetsmarknad by Per Kongshøj Madsen og Christofer Lindgren

Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken. by Per Kongshøj Madsen og Lisbeth Pedersen

Lärares förtroendearbetstid. by Per Lindqvist

Arbetsrätt och konkurrensrätt. en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden by Per Norberg

Det fleksible arbejdsmarked. Jobomsætning, mobilitet og ledighed by Per Vejrup-Hansen

Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet by Per-Erik Ellström og Glenn Hultman

Læringsrum i arbejdslivet. Et kritisk blik på Den Lærende Organisation by Pernille Bottrup

Læring i et spændingsfelt. Mellem uddannelse og arbejde by Pernille Bottrup og Christian Helms Jørgensen

Forskellige Virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almen kvalifikationer og læringsrum by Pernille Bottrup, Birgit Hjermov og Vibeke Andersen

Jobprofiler for industrioperatører. by Pernille Bottrup, Per Bruhn og Jacob Løbner Pedersen

Dansk arbejdsmarkedspolitik i teoretisk stormvejr. Et (ny-) institutionelt studie af den økonomiske teoriudviklings betydning for udformningen af dansk arbejdsmarkedspolitik i perioden 1978-1998 by Pernille Harden

Aftalebaserede skånejob. En kvalitativ analyse by Pernille Hohnen

Den korteste vej til arbejdsmarkedet. En kvalitativ undersøgelse af indsatsen over for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige by Pernille Hohnen, Marie Dam Mortensøn og Caroline Klitgaard

Når arbejdet tager magten. by Pernille Rasmussen

Retten til at vælge fællesskab. by Pernille Tanggaard Andersen

Når køn forhandler løn. by Pernille Tanggaard Andersen og Lotte Bloksgaard

Förändringskompetens på industrigolvet. Kontinuerligt förändringsarbete i gränslandet mellan lean production och socioteknisk arbetsorganisation by Per-Ola Börnfelt

Labour flexibility. a factor of the economic and social performance of Finland in the 1990s by Pertti Koistinen og Werner Sengenberger

Capitalists against markets. the making of labor markets and welfare states in the United States and Sweden by Peter A. Swenson

Working time flexibility in European companies. by Peter Abrahamson

Welfare and families in Europe. by Peter Abrahamson, Thomas P. Boje og Bent Greve

Understanding Work and Employment. by Peter Ackers og Adrian Wilkinson

Employment Revival in Europe. Labour Market Success in Austria, Denmark, Ireland and the Netherlands by Peter Auer

The future of work, employment and social protection.. The dynamics of change and the protection of workers by Peter Auer og Bernard Gazier

The future of work, employment and social protection. The search for new securities in a world of growing uncertainties by Peter Auer, Christina Florin og Christine Daniel

Employment stability in an age of flexibility. Evidence from the industrialized countries by Peter Auer, Sabine Blaschke og Sandrine Cazes

Fællesskaber. En antologi om community psykologi by Peter Berliner

Vold og trusler på arbejdet. Forebyggelse af vold og trusler mod personale by Peter Berliner

Wilde Streiks im Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der Bundesrepublik und Dänemark by Peter Birke

Gewerkschaften ohne Vollbeschäftigung. by Peter Bleses og Antje Vetterlein

Employment relationships. New models of white-collar work by Peter Cappelli

At fremstille kvalitative data. by Peter Dahler-Larsen

Money and Employment. A Study of the Theoretical Implications of Endogenous Money by Peter Docherty

Creating sustainable work systems. emerging perspectives and practice by Peter Docherty, Jan Forslin og Rami Shani

Innovating European labour markets. Dynamics and perspectives by Peter Ester, Ruud J.A. Muffels, Joop Schippers og Ton Wilthagen

Managerialism, public sector reform and industrial relations. The state at work by Peter Fairbrother

Changing Prospects for Trade Unionism. Comparisons Between Six Countries (Employment and Work Relations in Context) by Peter Fairbrother og Gerard Griffin

Forandring som vare. Ledelseskoncepter, konsulenter og forandringer i arbejdslivet by Peter Hagedorn-Rasmussen

Udvikling i fællesskab. Om et godt psykisk arbejdsmiljø på svineslagterier by Peter Hasle og Niels Møller

Forsøg med intervention i virksomheder med ensidigt, gentaget arbejde. by Peter Hasle, Dorthe Plauborg Jensen og Anne Bruvik-Hansen

Arbejdsmiljø i små virksomheder. En analyse af forskelle mellem små og store virksomheder by Peter Hasle, Elsa Bach, Ole H. Sørensen og Christian Roepstorff

Arbejdsmiljøarbejdet i mindre og mellemstore virksomheder. En litteraturanalyse by Peter Hasle, Hans Jørgen Limborg, Annette Ledskov og Else Nalholm

Motivation i videnarbejde. by Peter Holdt Christensen

Arbejde. Om at arbejde i virksomheder by Peter Holdt Christensen

Vidensdeling. Perspektiver, problemer og praksis by Peter Holdt Christensen

Mobilizing Resources and Generating Competences. by Peter Karnøe, Peer Hull Kristensen og Poul Houman Andersen

Hälsopromotion. en sociologisk studie av hälsofrämjandets institutionalisering by Peter Korp

Den gode erhvervsuddannelse?. En analyse af relationerne mellem uddannelsespolitisk tænkning og elever i erhvervsuddannelse by Peter Koudahl

Vold mod offentligt ansatte. by Peter Kruize, David W.M. Sørensen og David Dreyer Lassen

Globalization and Labour Relations. by Peter Leisink

Industrial relations in the new Europe. Enlargement, integration and reform by Peter Leisink, Bram Steijn og Ulrike Veersma

Arbejdsmarkedspolitisk leksikon. Begreber, forkortelser, organisationer, partier og personer by Peter Nedergaard

Den danske model i et integreret Europa. Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum by Peter Nedergaard

Personale i vidensøkonomien. by Peter Nielsen

The human side of innovation systems. Innovation, new organization forms and competence building in a learning perspective by Peter Nielsen

Brudflader. Økonomi og samfund 2008 by Peter Nielsen

Personale og fornyelse. Menneskelige ressourcer i det nationale innovationssystem by Peter Nielsen

Demokrati og bæredygtighed. Social fantasi og samfundsmæssig rigdomsproduktion by Peter Olsén, Birger Steen Nielsen og Kurt Aagaard Nielsen

Førtidspensionister og arbejdsmarkedet. by Peter Pico Geerdsen

Fra aktivering til beskæftigelse. En gennemgang af aktiveringsindsatsen i det danske dagpengesystem by Peter Pico Geerdsen og Lars Pico Geerdsen

Lukning og indskrænkning af virksomheder. Konsekvenser af globalisering by Peter Pico Geerdsen, Jan Høgelund og Mona Larsen

Welfare to work in practice. Social security and participation in economic and social life by Peter Saunders

Trade Unions in Europe. Meeting the Challenge by Peter Scott og Deborah Foster

Putting workfare in place. Local labour markets and the new deal by Peter Sunley, Ron Martin og Corinne Nativel

Work and subjectivity. A review of psychological social and post-structuralist approaches by Peter Triantafillou

Ingeniørfortællinger om bedre balance mellem arbejdet og familien. Gode europæiske eksempler by Peter Ussing og Lea Drews

Global Challenges and Local Responses. Unions in the Korean and Malaysian Auto Industries by Peter Wad

Stability and change in Nordic labour law. Legal Abbrevations by Peter Wahlgren

Praktisk etik i arbetsmedicin. by Peter Westerholm, Tore Nilstun og John Øvretveit

Begejstring og distance. Unge videnarbejderes motivation og ledelse by Peter Aagaard, Bøje Larsen og Kristine Munkgård Pedersen

The legal protection of the pregnant worker in the European Community. sex equality, thoughts of social and economic policy and comparative leaps to the United States of America by Petra Foubert

The changing role of unions. New forms of representation by Phanindra V. Wunnava

EU intervention in domestic labour law. by Phil Syrpis

Labour rights as human rights. by Philip Alston

Work, postmodernism and organization. A critical introduction by Philip Hancock og Melissa Tyler

Ageing labour forces. Promises and prospects by Philip Taylor

EU social and employment law. by Philippa Watson

Tacit Knowledge in Organizations. by Philippe Baumard

Human Resource Management in Japan. Changes and Uncertainties by Philippe Debroux

Decent Work in Denmark. Employment, social efficiency and economic security by Philippe Egger

Constructing Unemployment. The Politics of Joblessness in East and West by Phineas Baxandall

Iagttagelsens praksis. Udvikling og kompetence by Pia Bramming og Christine Mølgaard Frandsen

Regulating globalization. Critical approaches to global governance by Pierre de Senarclens og Ali Kazancigil

Arbejdets miljø. Et job for sikkerhedsrepræsentanten by Poul Bitsch Olsen, Henry Larsen og Jens Voxtrup Petersen

Medarbejderinvolvering gennem samtale. by Poul Nørgaard Dahl

Feelings of Power and the Power of Feeling. Handling Emotion in Organisational Change by Poul Poder

Den nødvendige samtale i arbejdslivet. by Poula Heith og Hans-Jørn Filges

Arbejdsskadesikringsloven med kommentarer. by Preben Hansen og Leif Rasmussen

The social institutions of capitalism. Evolution and design of social contracts by Pursey Heugens, Hans van Oosterhout og Jack Vromen