New books  

All books at Working Life Info

Alphabetic U-Å (after first name)


Stressad hjärna, stressad kropp. by Ulf Lundberg og Görel Wentz

Gymnasielärare. Perspektiv på lärares arbete och yrkesutveckling vid millennieskiftet by Ulf Lundström

Åter till arbete - hinder och möjligheter. en studie av motivationens betydelse i rehabiliteringsprocessen för långvarigt sjukskrivna by Ulla Gerner

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. by Ulla Holm Vincentsen

The role of mandatory rules in international labour law. by Ulla Liukkunen

Kvinnoarbete i Europa 1789-1950.. Genus, makt och arbetsdeling by Ulla Wikander

Fagre nye arbejdsverden. by Ulrich Beck

Manifesto social Europe. by Ulrich Mückenberger

E-rekruttering. by Ulrik Schultz Brix og Henrik Holt Larsen

Den osynliga vardagsrasismens realitet. by Ulrika Schmauch

Dependent self-employment. Workers on the border between employment and self-employment by Ulrike Muehlberger

Projektarbete i lärande organisationer. by Urban Hagman

Break or weld?. Trade union responses to global value chain restructuring by Ursula Huws

Defragmenting. Towards a critical understanding of the new global division of labour by Ursula Huws

Managing Emotions In Mergers And Acquisitions. by Verena Kusstatscher og Cary L. Cooper

Unga arbetslösas ansikten. identitet och subjektivitet i det svenska och danska samhället by Verica Stojanovic

Worker safety under siege. Labor, capital, and the politics of workplace safety in a deregulated world by Vernon Mogensen

Divergence and convergence in education and work. by Vibe Aarkrog og Christian Helms Jørgensen

Fællesskab kræver fællesskab. Rapport fra projektet Sygepleje i forandring - arbejdsliv, faglighed og fagforening by Vibeke Andersen, Betina Dybbroe og Ida Bering

Arbejdspladsen som læringsmiljø. by Vibeke Andersen, Bruno Clematide og Steen Høyrup

Arbejdsmiljø for fremtiden. Nye ledelsesformer, nye måder at opfatte arbejde på by Vibeke Andersen, Pia Bramming og Flemming Nielsen

Dropping out of School?. A Competing Risks Analysis of Young Immigrants’ Progress in the Educational System by Vibeke Jakobsen og Michael Rosholm

Där könsmakten ändras. om män och kvinnor i starka och svaga könsmaktsordningar by Vicki Johansson

Restructuring work and the life course. by Victor W. Marshall, Walter R. Heinz, Helga Krüger og Anil Verma

Psykisk arbejdsmiljø i ældreplejen. Baseret på en spørgeskemaundersøgelse by Vilhelm Borg, Thomas Clausen, Charlotte Lundtoft Frandsen og Jacob H. Winsløw

Moving towards the virtual workplace. Managerial and societal perspectives on telework by Viviane Illegems og Alain Verbeke

Work and Employment in a Globalized Era. An Asia-Pacific Focus by Yaw A. Debrah og Ian G. Smith

Yrke, status x26 genus. En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad by Ylva Ulfsdotter Eriksson

Ledere under forandring?. Om kvinder og identitet i chefjobs by Yvonne Due Billing

Globalisering, de menneskelige konsekvenser. by Zygmunt Bauman

Work, consumerism and the new poor. by Zygmunt Bauman

Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige. by Zygmunt Bauman

The End of Organization Theory?. by Øyvind Pålshaugen, Björn Gustavsen, Dag Østerberg og John Shotter

Ett högt och ädelt kall. kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets formering 1850-1933 by Åsa Andersson

Women´s Health at Work. by Åsa Kilbom, Karen Messing og Carina Bildt Thorbjörnsson

Bygden, bruket och samhället. om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm 1900-1979 by Åsa Lundqvist

The road once taken. Transformation of Labour Markets, Politics, and Place Promotion in Two Swedish Cities, Karlskrona and Uddevalla, 1930-2000 by Åsa-Karin Engstrand